FőoldalRendszerintegrátorAlkatrésztesztelés
2013. január 28., hétfő ::

Alkatrésztesztelés

az Agilent InfiniiVision X-sorozatú oszcilloszkópok beépített függvénygenerátorával
Az Agilent Technologies InfiniiVision X-sorozatú oszcilloszkópjai az elektronikai teszt- és mérőműszerek piacán egyedülállóként beépített függvénygenerátorral is rendelkeznek, amely – számos egyéb mellett – rendkívül hatékony, integrált mérési megoldás elektronikai alkatrészek bemérésére is. Természetesen ezek a műszerek nem egyenértékűek a speciálisan alkatrész-tesztelési célra fejlesztett, lényegesen pontosabb és nagyobb tudású célműszerekkel, azonban ez utóbbiak nem állnak mindig, mindenhol rendelkezésre. Cikkünkben olyan mérési módszert ismertetünk, amelynek alapötlete, hogy az alkatrészre az oszcilloszkóp beépített függvénygenerátorával gerjesztést adva mérjük annak időtartománybeli válaszát a műszeren, elsősorban alapbemérési és hibabehatárolási céllal

1. ábra. Alkatrész-tesztelési-mérési összeállítás beépített hullámforma-generátoros Agilent InfiniiVision X-sorozatú oszcilloszkóppal

Az 1. ábra a mérési összeállítást mutatja InfiniiVision X-sorozatú oszcilloszkóppal. A műszer beépített hullámforma-generátorának kimenete T-elágazással az oszcilloszkóp bemenetére és a bemérendő alkatrészre (továbbiakban: DUT) csatlakozik. Az összeállításban a hullámforma-generátor Usrc-vel jelölt forrásfeszültségét a generátor 50 Ω-os forrásellenállásán keresztül a DUT-re kapcsoljuk, az oszcilloszkóp pedig méri a DUT-n eső feszültséget. Az oszcilloszkópot a hullámforma-generátor triggereli, amely az Agilent InfiniiVision X-sorozatú műszerek esetében belül történik, a hullámforma-generátor mint triggerjelforrás kiválasztásával.

Kondenzátorok bemérése
Kondenzátorok beméréséhez 10 Hz frekvenciájú, 100 mVp-p amplitúdójú gerjesztő négyszögjelet célszerű használnunk. Az alacsony feszültség használata lehetővé teszi az alkatrészek in-circuit tesztelését a hozzájuk esetlegesen csatlakozó, félvezetős alkatrészek előfeszítése nélkül, továbbá az alacsony feszültség a polaritásfüggő kondenzátoroknál minimalizálja a szivárgási visszáramot, ezzel javítva a mérés pontosságát.
Kondenzátor DUT esetében az áramköri hálózat egy klasszikus R-C tag, melyben R-t, a rezisztív elemet a hullámforma-generátor 50 Ω-os impedanciája adja. Az oszcilloszkóp bemeneti impedanciája 1 MΩ, amely több nagyságrenddel magasabb a generátor 50 Ω-jánál, ezért elhanyagolható. A pontos mérés érdekében célszerű a tesztrendszer kapacitását megmérni, és azzal kompenzációt végrehajtani. A bemérés alatt álló kondenzátor kapacitása a 10% → 90% felfutásiidő-mérés alapján, képlettel számítható.
A 2. ábra csatlakoztatott DUT nélküli, illetve egy 1 nF kapacitású kondenzátoron végzett, oszcilloszkópos mérés eredményét mutatja. A zaj átlagolással kerül csökkentésre, valamint bekapcsolt állapotban van a minimumfeszültség-, a 10% → 90% felfutásiidő-, valamint a 90% → 10% lefutásiidő-mérés. A teljes átmenet megjelenítése érdekében óvatosan kell eljárni az oszcilloszkóp vízszintes eltérítésének beállításakor, hiszen ügyelni kell arra is, hogy ne legyen túl lassú a műszer, és ne veszítsünk el értékes felbontást. Az ökölszabály szerint a vízszintes eltérítést a mért felfutási vagy lefutási idő fele és duplája közé kell beállítani, tehát például 175 ns felfutási idő esetén a 100 vagy 200 ns/osztás beállítást célszerű választanunk.

2. ábra. Kondenzátor mérése csatlakoztatott DUT nélkül (zöld görbe) és 1 nF kapacitású kondenzátorral (sárga görbe)


Figyeljük meg az ábrán az átmenet elején látható tüskét is! A jelenség magyarázata, hogy a gerjesztőjelnek a tesztrendszerbe iktatott kábelen a DUT felé, majd visszafelé irányban is át kell érnie. Ez az oka annak, hogy 1 nF névérték alatti kondenzátorok nagy pontossággal ebben a mérési összeállításban nem mérhetők, továbbá a tüske csökkentésének hatékony módja a DUT-hez vezető kábel lehető legrövidebbre vétele (és ezzel a kapacitásának csökkentése).

Tekercsek bemérése
Induktív elem bemérésekor klasszikus R-L hálózattal van dolgunk, amely ebben az esetben a lefutási idő mérését, a tekercs egyenáramú ellenállásának meghatározásához pedig továbbá Umin mérését jelenti. A tekercs DC ellenállása hozzáadódik a hullámforma-generátor 50 Ω-os ellenállásához, az induktivitás pedig szintén képlettel számítható ki. A 3. ábra egy 1200 µH névértékű tekercs mérési eredményét mutatja (figyeljük meg a tekercs DC ellenállása következtében megjelenő, szemmel is jól látható egyenfeszültség-esést is!). Hibás tekercs vagy kondenzátor esetén rövidzárlatot vagy szakadást mérünk, és ebben az esetben a 2. ábrán látható, zöld görbét (szakadás), vagy egyszerűen egy vízszintes vonalat (rövidzárlat) láthatunk a műszer kijelzőjén.

3. ábra. 1200 µH induktivitású tekercs mérési eredménye

Diódák és bipoláris tranzisztorok bemérése
Diódák beméréséhez a hullámforma-generátort ±2,5 V feszültségű, 100 Hz frekvenciájú fűrészjelre célszerű konfigurálni. Mivel ez alacsony frekvenciájú bemérés, ajánlott a nagy felbontású mérési üzemmódot választani a zaj csökkentése érdekében. A mérés során a maximum- és minimumfeszültség mérése automatikusan aktivizálódik, a triggerpont pedig középre kerül. A 4. ábra egy DUT nélküli rendszer (sárga görbe), egy kisjelű szilíciumdiódán (zöld görbe), valamint egy teljesítmény Schottky-diódán (piros görbe) végzett mérés eredményét foglalja össze.

4. ábra. Mérési eredmények DUT nélkül (sárga görbe), szilíciumdiódán (zöld görbe), illetve teljesítmény Schottky-diódán (piros görbe)


A DUT-re kerülő áram igényelhet némi odafigyelést, hiszen ha a diódán 0,7 V feszültség esik, a hullámforma-generátor 50 Ω-os ellenállására 1,8 V még jut, amely 36 mA átfolyó áramot jelent. Ha a DUT ezt az áramszintet nem képes tolerálni, célszerű alacsonyabbra venni a hullámforma-generátor kimeneti jelszintjét. Ezzel a módszerrel LED-ek is tesztelhetők, hiszen a hullámforma-generátor szükség esetén ofszetelhető, amely nagyobb tápfeszültséget juttat a LED-re. Hibás dióda esetén rövidzárat vagy szakadást is tapasztalhatunk.
A bipoláris tranzisztorok tesztelése a diódákéhoz hasonlóan történik. Először meg kell bizonyosodni arról, hogy az emitter-bázis és kollektor-bázis átmenetek diódaszerűen viselkednek-e, végezetül pedig ellenőrizzük, hogy a kollektor-emitter átmenet nem rövidzárlatként viselkedik, hanem jellegét tekintve szakadásként!

Kábelek bemérése
Kábelek bemérésére kis sebességű, időtartomány beli reflektometria-alapú (TDR1) mérési módszer alkalmas. Pontos impedanciaméréshez a jelforrás amplitúdójának is nagyon pontosnak kell lennie, a nagy felbontású, időtartomány beli méréseknek pedig előfeltétele a gerjesztőjel gyors felfutása. Az Agilent InfiniiVision X-sorozatú oszcilloszkópok beépített hullámforma-generátoránál az amplitúdószabályozás kellően pontos, a gerjesztés felfutási ideje pedig mindössze 18 ns. Ha ennél is jobb felbontásra van szükség, a hullámforma-generátor konfigurálható akár ~3 ns felfutásra is a triggerjelkimeneten, 5 V körülbelüli amplitúdóértékkel. Ebben az esetben a gerjesztőjel szintén a triggerjelkimeneten jelenik meg.
A hullámforma-generátort az 5. ábrán látható mintamérésben 100 Hz frekvenciára, 0 → 1 V feszültségű négyszögjelre konfiguráltuk fel. A zajcsökkentésre ezúttal is az átlagolást használjuk, a kézileg beállított markerekkel pedig az érdeklődésünk középpontjában álló paramétereket mérjük meg. A kábel impedanciája egyenlettel kiszámítható.

5. ábra. Kábel bemérése DUT nélkül (sárga görbe), csavart érpáras kábelen (zöld görbe), illetve rövidre zárt RG-58 kábelen (piros görbe)


Az ábrán zölddel egy csavart érpáras kábelen végzett mérés eredményét láthatjuk, ahol a számított 97 Ω ellenállás tipikus értéknek mondható. A kábel túlsó végén elektromos szempontból szakadás van, az oszcilloszkópon ezt felfutó feszültséghullám jelzi. Piros görbével egy RG-58 típusú, szintén ismeretlen hosszúságú kábellel végzett mérés eredménye látható. A mérés alapján a kábel impedanciájára 51 Ω adódik, amely tipikus az RG-58 koaxiális kábelek esetében. A mérési görbén látható, hogy a kábel rövidre zárt, hiszen a feszültség egy ponton nullára esik le. Ha ismert a kábelre jellemző terjedési késleltetés, a távolság a rövidzárig képlettel kiszámítható.

Összefoglalás

Az Agilent InfiniiVision X-sorozatú oszcilloszkópok (balra: 4000 X, jobbra fent: 2000 X, jobbra lent: 3000 X)

A cikkben bemutattuk, mennyire hasznos kiegészítés alkatrésztesztelésnél a beépített hullámforma-generátor az Agilent Technologies immár jól ismert, InfiniiVision X-sorozatú oszcilloszkópjain. A cikkben felsorakoztatott példákon keresztül láthattuk, hogy a generátor sokrétű képességei jóvoltából ez a rendszer kiváló eszköze az alapszintű alkatrésztesztelésnek is. A 2000 X-, 3000 X- és a legújabb 4000 X-sorozatú oszcilloszkópok generátorainak képességei eltérőek, és az alapműszer képességeinek/piaci pozicionálásának függvényében skálázottak, így biztosított, hogy minden felhasználó, minden alkalmazásra megtalálhassa azt a számára legmegfelelőbb konstrukciót, amely semmilyen kívánnivalót nem hagy maga után.

1: Time Domain Reflectometry

A MEDEXPERT Kft. honlapja

Kovács Péter

Az Elektronet magazin főszerkesztője...

Tudomány / Alapkutatás

tudomany

CAD/CAM

cad

Járműelektronika

jarmuelektronika

Rendezvények / Kiállítások

Mostanában nincsenek események
Nincs megjeleníthető esemény