FőoldalKonstruktőrNyomtatott huzalozás tervezés & professzionális csapatmunka
2011. június 20., hétfő ::

Nyomtatott huzalozás tervezés & professzionális csapatmunka

Megjelent az Altium Designer 10 A közelmúltban megjelent az Altium Designer régóta várt új verziója. A 10 számmal jelzett változat a korábbiakhoz képest magasabb szintű szolgáltatásokat biztosít a kapcsolási rajzok készítése, a nyomtatott huzalozások tervezése és a beágyazott FPGA eszközök fejlesztése terén - és egy teljesen új eszközkészletet, nevezetesen az adatmenedzser-rendszer néven beépített erőforrást biztosít a felhasználóknak

Az adatkezelő rendszer

Egy trezor (vault) a benne levő alkatelemekkel, munkalapokkal és kiadott tervváltozatokkal Egy trezor (vault) a benne levő alkatelemekkel, munkalapokkal és kiadott tervváltozatokkal
Az Altium Designer új változatának egyértelműen legfontosabb bővítménye az adatmenedzser-rendszer.
A tervekkel kapcsolatos különféle változatok, változtatások kezelése korábban is biztosítva volt, de mostantól kezdve az ún. SVN-rendszer az Altium Designer szervesen beépített része lett, így nincs szükség annak külön telepítésére.
Az új tervezőrendszer-változat minőségi lépést tesz előre a változások, változatok kezelésére. A háttérben a Mirosoft szabvány SCC adatkezelő interfész kompatibilis információs eszközök, így pl. a Subversion (SVN) [alváltozat], vagy a Concurrent Version System (CVS) [Egyidejű Változatok Rendszere] állnak.
A változatkezelő rendszerek kliens-szerver alapon működnek, a rendszer szoftvere a rábízott fájlkészletben nyomon követ minden tevékenységet és változást, és lehetővé teszi egymástól akár távol levő munkatársak közös munkáját az adatokkal. Az egyes fejlesztők új eredményei befutnak a szervergépbe, ahonnan az új eredmények a többi munkatárs számára azonnal láthatóak és felhasználhatóak. A folyamatosan frissülő tervváltozatok hibamentességének és a teljes terv belső összhangjának ellenőrzésére számos eszköz áll rendelkezésre, így pl. az ERC (Electronic Rule Checking, elektronikai tervezési szabályok betartása), a DRC (Design Rule Checking, a nyomtatott huzalozású lemez kiviteli tervezési szabályainak betartása), a PCB (Printed Circut Board, nyomtatott huzalozású lemez) és a kapcsolási rajz folyamatos szinkronizálása, valamint az adatkönyvtárakkal történő szinkronizálás. A terveket el lehet helyezni a helyi meghajtón, de továbbíthatóak, átadhatóak is az FTP protokollal, vagy tárolhatóak az Amazon S3, vagy a Box.net rendszerek nyújtotta lehetőségekkel. Az új Altium verzió által alapvetően ajánlott tárolóhely a trezor (vault). Az Altium Designer közvetlenül tudja kezelni a trezorokat - ahogy azt az ábra is mutatja, de a webböngészők is alkalmasak a trezorok kezelésére. A közzétett tervekhez hozzárendelhető az életciklusuk aktuális szakaszára jellemző paraméter (pl. elavult, érvénytelen, előkészítés alatt, prototípus, gyártásban levő stb.). Abban az esetben, ha hiba, vagy igénymódosítás miatt új változat készül, az aktuális, életcikluson belüli állapot megjeleníthető, ill. a web-böngésző segítségével is beállítható.
A terveken kívül a trezorban elhelyezhetőek az alkatrészek, alkatelemek és munkalapok is. Ezek kezelése megegyezik a tervek kezelésével, és ugyanúgy rendelkeznek életcikluson belüli állapotjellemzőkkel. A felhasználási hely megkeresését lehetővé tevő funkció biztosítja azt, hogy ismert legyen bármely tétel felhasználási, előfordulási helyének megtalálása. Lehetőség van az alkatrész­beszerzési helyek listájának kialakítására is, így lehetséges több alkatrész-forgalmazó által biztosított többféle beszerzési mód közül történő választás is. A beszerzési források listája az új Altium verzióban kibővült, így a Farnell, Digi-key és a Newark cégeken kívül már a Mouser, Arrow és az Allied is kiválasztható.

Nyomtatott huzalozású lemeztervezés csapatmunkában

Az Altium Designer 10 verzió másik jelentős újdonsága a nyomtatott huzalozású lemez csapatmunkában történő lehetőségének biztosítása. Mostantól egy nyomtatott huzalozású lemez tervein egyidejűleg több munkatárs is dolgozhat. A rendszer felhasználói megjelölhetik az általuk használandó munkaterületet, és az egyes tervezők munkájuk közben láthatják társaik tevékenységét is. A rendszerben egy igen magas színvonalú feladatkezelő eszköz biztosítja változtatások szinkronizálását és megjelenítését, így a felhasználók a módosított és a változatlan objektumokat is láthatják.

Tervezőrács és mutatóeszköz illesztésének kezelése

Az új Altium verzióban egy új rácskezelő rendszer használható, aminek segítségével a nyomtatott huzalozású lemezen elhelyezett különféle alkatrészek esetében különböző rácsok használhatóak. ezeknek sorrendi, elsőbbségi rendszere van, és abban az esetben, ha egy területen többféle rács is megadásra kerül, a legmagasabb prioritású jelenik meg a képernyőn. A rácskezelés vonatkozásában emellett a legfontosabb új lehetőség a szögelfordulás szerinti rács bevezetése.
A rácskezeléshez adódóan valósították meg az automatikus rácshoz illeszkedést, a "rácsra pattanást" is. A rácsvonalakhoz vagy rácspontokhoz történő illesztéshez vonalas, vagy pontokból álló vezetőháló adható meg. A vonalas háló vízszintes, függőleges, vagy 45°-os szögben álló lehet.

További nyomtatott huzalozású lemeztervező bővítmények

Atmel QTOUCH-támogatás - Az új programváltozat támogatást nyújt rézfelületekből kialakított, érintésre érzékeny kezelőszervek automatikus kialakításához. Ezzel a módszerrel a nyomtatott huzalozású lemezen - mint a felületre integrált eszközök - nyomógombok, forgatógombok és csúszókapcsolók készíthetőek. Az így kialakított kezelőszervek jobb megjelenésűek lehetnek a hagyományos szerelt alkatrészeknél, egyszerűbb a használatuk, olcsóbbak, és hosszabb élettartammal rendelkeznek.
Szerelési változatok a nyomtatott huzalozású lemezen - Az új programváltozat támogatja a szerelési változatok átvite­lét a nyomtatott huzalozású lemez terveire, és lehetőség van a változatok konfigurálására. Amennyiben beállítjuk az aktuálisan használt nyomtatott huzalozású lemezre érvényes szerelési verziót, az annak megfelelő alkatrész-feliratokat láthatjuk (pl. ha különféle alkatrészek, pl. ellenállások a különböző verziókban eltérő értékűek), és, ha egy adott változat esetén egy alkatrész szerelése nem szükséges, az nem fog szerepelni a háromdimenziós modellképen sem.
3D videó - Az új programváltozat lehetőséget biztosít háromdimenziós videók készítésére. Ehhez meg kell adni a nyitó és a záró képet (key frame) és a közöttük igényelt időtartamot, aminek alapján az Altium elkészíti a videóképsort. Az ún. OutputJob fájlokban megadható a kívánt, tömörített videóformátum (pl. DivX, XviD stb.). Lehetőség van a tervezési verzióknak megfelelően többféle videó készítésére is.
Vezetéknyomvonal - Mivel az összekötő vezetékek mindig valamelyik mechanikai réteg felületén haladnak, lehetőség van ezek háromdimenziós ábrázolására is. Ebben az esetben minden objektum a lemez háromdimenziós képének metszeteként jelenik meg. Az új a megoldásban a korábbi, a lemez körvonala háromdimenziós megjelenítési lehetőségének a kiterjesztése - a huzalozási pályák háromdimenziós szemléltetése vonatkozásában.
Polygon Manager - A rézfelület kitöltő-eszköz lehetőségei az új programváltozatban tovább bővültek. Lehetőség van a felületek kitöltésére a kártya körvonalából kiindulva, és a meglevő kitöltött felületek is másolhatóak. A kitöltött felületek körvonalának megadása után megadható a kitöltő mintázat és annak jellemzői, és lehetőség van a későbbi szerkesztésre, vagy törlésre is.
Huzalozási lehetőségek bővülése - Az Altium Designer képes előre megadott alkatrészcsoportok, differenciális vezetékpárok, ill. többfelé elágazó csomópontok huzalozására. A tervezőalgoritmus továbbfejlesztése révén az automatikus huzalozás gyorsabb és pontosabb elrendezésű lett. Szükség esetén beállítható a viák használatának elkerülése a vezetékezésben. Lehetőség van a többszörös vezetékezés, a hurkok esetleges létének ellenőrzésére és kiküszöbölésére. A vezetékek irányának változása esetén adott a lehetőség beállítható paraméterű lekerekítések, ívek használatára.
Frissítés a lemeztervezői alkatrészkönyvtárak alapján - Az alkatrészkivezetés-elrendezést kezelő eszköz lehetővé teszi a korábbi tervezésű lemezeken elhelyezett alkatrészek és az új alkatrészváltozatok lábkivezetés-elrendezéseinek összevetését, az esetleges eltérések felderítése céljából. Lehetőség van az új könyvtári alkatrészek és a lemezen elhelyezett típusok vizuális végigböngészésére is. Az automatikus összehasonlító eszköz működése megegyezik a másutt is használt vizuális változat összehasonlító eszközének működésével, így a felhasználó világosan észleli az esetleges eltéréseket.
Strukturált osztályok - Az új programverzió révén lehetőség van a terv hierarchikus struktúrájának a nyomtatott huzalozású lemezre történő átvitelére is - strukturált osztályok (mint számítástechnikai megoldás) használata révén. Ezzel a megoldással a projekt egy részében történő, alkatrészekre, vagy összeköttetésekre vonatkozó új szabály felállítása után annak érvényesítése a teljes tervben lényegesen leegyszerűsödik.
Ansoft/SiSoft fájlok generálása - Az Altium Designer önmagában alapvető elektronikus és technológiai szabályok betartásának ellenőrzésére képes, beleértve ebbe a jelterjedési hatások alapvető ellenőrzését is. Fokozott jelterjedési és működési analízisigény esetében nagyobb képességű jelanalitikai eszközökre, nagy tudású szoftverekre lehet szükség. Az új Altium verzió két ilyen eszközhöz, az Ansoft HFSS és a SiSoft Quantum-SI programokhoz képes kiindulási adatfájlokat előállítani.

A HT-Eurep Kft. honlapja

Kovács Péter

Az Elektronet magazin főszerkesztője...

Tudomány / Alapkutatás

tudomany

CAD/CAM

cad

Járműelektronika

jarmuelektronika

Rendezvények / Kiállítások

Mostanában nincsenek események
Nincs megjeleníthető esemény