FőoldalÜzletA „Nemzeti Akkumulátor Iparági Stratégia 2030”-ról
2023. június 12., hétfő ::

A „Nemzeti Akkumulátor Iparági Stratégia 2030”-ról

Az utóbbi időben sok szó hangzik el a magyarországi akkumulátorgyártás kapcsán. A civil szervezetek egy része, illetve a beruházásokban közvetlenül érintett lakosság tiltakozik, kérdéseket tesz fel, mindeközben sokan örülnek gazdaságunk ez irányú bővülésének. Ugyanakkor csak az érintettek egy szűk köre van tisztában azzal, hogy már egy fél éve széles körben elérhető többek között a kormány honlapján a „Nemzeti Akkumulátor Iparági Stratégia 2030” című anyag

A stratégia létrejötte, célja

A hosszú távú stratégiát már 2021-ben jóváhagyta a kabinet, a dokumentum pontos szövegét azonban csak 2022 szeptemberében tette közzé az azóta megszűnt Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM). Bár a létrehozásának pontos körülményei nem ismertek, azonban egyesek tudni vélik, hogy már 2021-ben elérhető volt az interneten egy angol nyelvű, a TIM megrendelésére, skandináv közreműködéssel készült stratégiajellegű háttéranyag. Feltételezhetően ennek figyelembevételével készült el a stratégia, mert több közös vonás is található bennük: például mindkettőből egyaránt hiányzik pár, az elmúlt másfél évben elindult beruházás felsorolása (a Nice LMS váci gyára, a nyíregyházi W-Scope vagy a CATL).

Európai akkumulátorgyárak 2022 elején, forrás: IPCEI-batteries

A stratégia vezetői összefoglalója szerint a dokumentum célja kettős. Egyrészt a klímasemlegesség elérésének érdekében a karbonmentes villamos energia kiterjedt használatát támogató, környezeti és társadalmi szempontból fenntartható akkumulátor-értéklánc megteremtése Magyarországon. Másrészt egy versenyképes nemzeti iparág kialakulásának elősegítése, ami hozzájárul gazdasági értéktermelésünk növeléséhez és újabb munkalehetőségek teremtéséhez. Összességében pedig: a stratégiában leírtak végrehajtása révén Magyarországot az európai akkumulátor-értéklánc egyik központjává tenni.

A stratégia néhány főbb alapvetése

Magyarország az európai akkumulátortérképen ideális helyzetben van, köszönhetően központi földrajzi elhelyezkedésének, a cella- és akkumulátorgyártó létesítményekre fordított beruházásoknak, a nagy autógyártók jelenlétének és kiterjedt beszállítói iparának. Hazánk – Németország után – már ma is az európai lítiumionakkumulátor-gyártás egyik legnagyobb központja. 2016 óta összesen több mint 1900 Mrd Ft-nyi beruházás és csaknem 14 ezer munkahely jött létre akkumulátoripari működőtőke-befektetések eredményeként! E pozíció megtartásához és erősítéséhez minőségi ugrásra van szükség: a „Magyarországon gyártott” termékről át kell térni a „Magyarországon fejlesztett” termékekre.

Nemzeti Akkumulátor Iparági Stratégia címlapja, forrás: TIM

Az anyag SWOT-analízise szerint a létrehozandó magyarországi akkumulátor-értéklánc erőssége a támogató kormányzati környezet, a számos külföldi szereplőt magában foglaló akkumulátorgyártó-ipar, illetve az akkumulátorok elterjedt alkalmazása és integrációja. Kedvezőek a lehetőségeink az akkumulátor-alkotóelemek ellátása területén, főként az újrahasznosítási erőfeszítések növelése, valamint a Kárpát-medencében bőségesen előforduló, lítiumban gazdag geotermikus lelőhelyek kihasználása által.

A MOL vizsgálatai szerint hazánk rendelkezhet lítiumban gazdag geotermikus lelőhelyekkel, így a jövőben képessé válhat legalább a belső kereslet kielégítésére, és szerepet vállalhat az akkugyártáshoz alkalmas minőségű alapanyagok előállításában. Ez környezetvédelmi szempontból jóval előnyösebb, mint más bányászati technológiák. Ráadásul a magyarországi kinyerés beruházási költségét nagyban csökkenti, hogy a felhagyott kőolajkutak vizéből lítiumot lehet kinyerni, így nincs szükség új kutak fúrására. A geotermikus kinyerés egyetlen árnyoldala, hogy lítium-karbonátot eredményez – szemben a jelenlegi gyártásban elterjedt lítium-hidroxiddal –, vagyis további átalakítási folyamatra van szükség a gyakorlati felhasználáshoz.

Az erősségek, lehetőségek közé sorolja többek között az anyag az előremutató, politikai kötelezettségvállalásokba foglalt kormányzati támogatást, az elismert OEM-ek és erős ipari, beszállítói bázis meglétét, az akkumulátoros energiatároló rendszerek integrációjában és alkalmazásában szerzett tapasztalatot, a növekvő igényt a telepített energiatároló alkalmazások iránt. A koncepció megvalósulása magával hozhatja az akadémiai szektor és az ipar kapcsolatának erősítését, a hazai ipar megerősítése és összefogása növeli az értéklánc mentén történő együttműködések erősségét.

Gyenge pontnak és kockázatnak tekinthető a mélyreható stratégiai nemzetközi együttműködések alacsony foka, gyengék az egyetemektől a vállalatok felé történő technológiaátadás folyamatai, hazánk lemaradt az élenjáróktól a legújabb akkumulátortechnológiai kutatások terén, a megvalósult közvetlen külföldi tőkebefektetések helyi ökoszisztémába történő alacsony fokú beépülése, a külföldi működő tőke által létrehozott vállalatok végrehajtó jellegűek, hiányzik az önálló terméktervezés, a stratégiai döntéshozatalra országon belül nem kerül sor.

További problémának tekinthető a minőségi munkaerő elvándorlása, az erős regionális verseny, illetve az, hogy a magyar ipar átalakulása nincs összhangban az európai autóipar változásának sebességével.

A stratégia jövőképe

A fent vázolt helyzetelemzés alapján a hosszú távú koncepció formáját öltő stratégia jövőképe olyan magyar akkumulátor-értéklánc létrejöttének támogatása, amely magas magyar hozzáadott értékű szolgáltatásokra és termelésre, valamint a nemzetközi és nemzeti szereplők közös értéktermelésére épül. Az európai ökoszisztémába ágyazódva elköteleződik a környezetileg és társadalmilag fenntartható akkumulátorgyártás mellett. A végső cél: Magyarország legyen az európai akkumulátor-értéklánc egyik központja!

A stratégia céljai, forrás: TIM

A koncepció a jövőképet 6 célkitűzésen keresztül kívánja elérni. Ezeket szó szerint idézzük.

 • Hozzájárulás a közlekedés dekarbonizációjához az akkumulátorok széles körű használatával, továbbá a megújuló energiaforrások alkalmazásához megfelelő villamosenergia-tároló kapacitás biztosításával
 • Az akkumulátorhasználatra irányuló fenntartható megoldások az energiaellátási, közlekedési és ipari ágazatokban.
 • Versenyképes és fenntartható akkumulátor-értéklánc megteremtése Magyarországon
 • Az akkumulátor-értéklánc minden területét lefedő, magyarországi szereplők részvételével megvalósuló intézkedések révén erős piaci hálózat létrehozása.
 • Versenyelőny biztosítása erős magyar K+F+I-kapacitás megteremtése által
 • Kutatás és fejlesztés előtérbe helyezése a magyar akkumulátor-értékláncon belül, hozzájárulván egyúttal Magyarország európai szinten elért innovációs teljesítményének javításához.
 • Akkumulátor-értéklánc munkaerő-szükségletének biztosítása
 • Az akkumulátor-értékláncban erős és képzett munkaerő szükséges a foglalkoztatási lehetőségek fenntartásához és fejlesztéséhez az elektromos energiára épülő és digitalizált társadalomra való áttérés során.
 • Akkumulátor-alapanyagok a fenntartható gazdaság és ipar körforgásában
 • Az alapanyagoknak az akkumulátorgyártás számára történő kinyerése, újrahasznosítása és többszöri (újra)felhasználása értéket és üzleti lehetőségeket teremt a fenntartható és körforgásos gazdaságra való átmenet során.
 • Nemzetközi együttműködés erősítése
 • A stratégiai partnerségek, valamint a nemzeti és regionális együttműködés fejlesztése az európai akkumulátor-értékláncban erős pozíciókkal rendelkező magyar akkumulátorklasztert hoz létre.

Minden egyes célkitűzéshez több pontból álló intézkedési terv is készült.

Van, aki másként látja

Győrffy Dóra professzor, az MTA Közgazdaságtudományi Bizottsága elnöke, a Corvinus Egyetem oktatója a Közgazdasági Szemle 2023. márciusi számában tette közzé a magyar akkumulátorgyártási ambíciókról szóló 29 oldalas tanulmányát. Az ő – számításokkal alátámasztott – álláspontja szerint kifejezetten káros Magyarországot akkumulátorgyártó nagyhatalommá tenni.

Győrffy Dóra cikke

Úgy ítéli meg, hazánkban nem állnak rendelkezésre az akkumulátorok gyártásához szükséges nyersanyagok (lítium, grafit, kobalt). A gyártáshoz sok vízre van szükség, amiből ma már nincs elég Magyarországon. A 2022-es aszály különösen az Alföldet sújtotta, azt a vidéket, ahová az eddigi legnagyobb akkumulátorgyárat akarják felépíteni. Az iparág kifejezetten energiaigényes – Magyarország ebben sem dúskál, az energia nagy részét már most is importáljuk. Földgáz kell a szárításhoz, ami fontos része a gyártásnak, és rengeteg áram a különböző folyamatokhoz. Győrffy szerint Paks jelenlegi termelésének a negyedét vinné el a Debrecenbe tervezett akkumulátorgyár – miközben a hazai áramszükséglet jó 30 százalékát külföldről kell behozni – és az arány évről évre növekszik.

Amire még szüksége van az akkumulátorgyáraknak, az a nem túl magasan képzett munkás. Ilyenből már alig van Magyarországon. A gödi akkumulátorgyárban 2020-ban 3594 ember dolgozott, köztük csak 1859 volt magyar. A többiek már akkor is vendégmunkások voltak, 1566 ukrán és 115 koreai.

Az anyag összefoglalójában Győrffy így fogalmaz: „Az elmélet és az empirikus eredmények összevetése alapján a tanulmány legfontosabb következtetése, hogy a magyar akkumulátorstratégia a voluntarista állami beavatkozások révén az ország komparatív hátrányait erősíti fel, ami a klasszikus szocialista iparfejlesztésre emlékeztet, és így a következményei is megjósolhatók: a gazdaság többi szektorának súlyos lemaradása és környezeti pusztítás.”

Reményeink szerint a magyar gazdasági és műszaki szakemberek, döntéshozók olyan konszenzusra jutnak e kérdésben is, amely mindannyiunk közös hasznát szolgálja.

Tudomány / Alapkutatás

tudomany

CAD/CAM

cad

Járműelektronika

jarmuelektronika

Rendezvények / Kiállítások

Mostanában nincsenek események
Nincs megjeleníthető esemény