FőoldalRendszerintegrátorABB i-bus® KNX – intelligens épületfelügyeleti rendszer
2013. december 16., hétfő ::

ABB i-bus® KNX – intelligens épületfelügyeleti rendszer

A technika gyors fejlődésének köszönhetően a XXI. században az épületek elektromos rendszereivel szemben támasztott követelmények megnövekedtek. A nagyobb kényelem, az energiahatékonyság, az üzemeltetési költségek csökkentése, a rövid és hatékony szerelési idő, a magas fokú üzembiztonság mellett az egyes helyiségek funkcióinak egyszerű és rugalmas átalakítása, valamint hatékony üzemeltetése is előtérbe került. Az ABB i-bus® KNX egy intelligens rendszer, amely a modern lakás és épületfelügyeleti alkalmazások által támasztott igényeket elégíti ki

A KNX technológia által kínált lehetőségek, alkalmazási területek

Az installációs busz (KNX) minden vezérlési, szabályozási, felügyeleti és visszajelző funkcióját egyetlen érpár (busz kábel) segítségével meg lehet valósítani. Ehhez az érpárhoz csatlakozik minden készülék. A busz az az információ továbbítására szolgáló csatorna, melyen keresztül a KNX résztvevők információt cserélnek.

Alkalmazási területek

Célszerű az épület üzemeltetésének összes funkcióját a KNX rendszerre csatlakoztatni. A számítások azt mutatják, hogy a rendszer megtérülési ideje jelenleg 5-8 év. Ez nagyobb rendszerekre (irodaház, bank, ipari részegységek, stb.) igaz. Kisebb beruházásoknál, családi házaknál elsősorban a KNX által kínált kényelmi megoldások és az egyszerűség dominál.

Világítás-vezérlés és -felügyelet

Az időjárás, a napszakok és évszakok változásával eltér a helyiségek megvilágítása. Tapasztalat, hogy a felkapcsolt fényforrások egész nap úgy is maradnak, függetlenül a külső megvilágítási szinttől, amely rendkívül energiapazarló. A KNX rendszerben ez szabályozható - dimmelhető - elektronikus előtétekkel elkerülhető. A helyiségben elhelyezett fényérzékelők mérik az adott megvilágítási szintet, és annak változása esetén a KNX rendszeren keresztül utasítják a beavatkozó dimmereket az állandó megvilágítási szint tartására.

A beltéri világítás működése összeköthető jelenlét-, illetve mozgásérzékelőkkel is. Amennyiben ezek érzékelnek, akkor azonnal, vagy egy előre beállított késleltetési idő után felkapcsolják a világítást, a mozgás megszűntét követően pedig lekapcsolják. A KNX buszrendszer mozgásérzékelői multifunkciósak, azaz be lehet úgy programozni, hogy nappal a világítási, éjszaka pedig a betörésvédelmi feladatokat lássa el.

Fűtésvezérlés, klíma

Az energiafogyasztásban az összes felhasznált energia kb. 3/4-része fordul fűtésre. A KNX rendszerrel gazdaságos, helyiségenkénti fűtésszabályozás valósítható meg. Például, ha a fűtés/hűtés-vezérlést logikailag összekötjük az ablakok nyitás érzékelőivel, akkor minden ablaknyitásra a fűtés/hűtés lekapcsol a szobában. Amint az ablakot bezárjuk, a fűtés/hűtés beindul és a beállított értékig fűti/hűti a helységet. Lehetőség van helyiségenkénti eltérő hőmérséklet beállítására is: ha a szobába belépünk, a mozgás-, jelenlét érzékelő által vezérelt fűtés magasabb, ha pedig kijövünk onnan, egy alacsonyabb hőmérsékletre fog beállni. A hűtés esetében ez fordított irányban valósul meg. A külső hőmérséklet és időjárás változása nagyban befolyásolja a fűtés/hűtés intenzitását, melyet egy kültéri hőmérséklet-érzékelővel figyelemmel kísérhetünk.

A fűtés/hűtés optimális vezérlése megoldható központi parancsadással, pl. a munka végeztével az egész létesítményben (irodaházban) a hőmérséklet lecsökkenthető pl. 15 °C-ra. Másnap munkakezdés előtt a paraméterek automatikusan visszaállnak az optimálisan előre programozott értékre. Egy családi háznál pl. egy beállított időre (pl. mire hazaérünk) legyen 21 °C, napközben mikor senki sincs otthon csak 15 °C. Ha pedig valami miatt korábban érnénk haza, csak egy telefon a KNX rendszernek és bekapcsol a fűtés/hűtés, hazaérkezve már meleg lakás fogad bennünket.

A KNX fűtés/hűtés szabályozási rendszernek előnye más fűtésszabályozási rendszerekkel összehasonlítva, hogy a létesítmény többi funkcióját (árnyékolástechnika, világítás, jelenlét, stb.) is figyelembe veszi működése során.

Redőny-vezérlés:

A redőnymozgatás, napellenző ernyők, függönyök KNX vezérlése több kapcsolási és vezérlési megoldást kínál. Fényérzékelővel összerendelve egy adott megvilágítási érték alatt felhúzza, egy magasabb érték felett pedig leengedi a redőnyöket, illetve a lamellákat automatikusan zárja, vagy a megfelelő szögbe állítja be. Szélérzékelővel figyelve a külső időjárást, vihar esetén a külső árnyékolók, függönyök, redőnyök automatikusan felhúzódnak, hogy le ne szakadjanak. Egyes speciális árnyékolók, redőnyök lezárásával akár betörés elleni védelem is kialakítható.

Vagyonvédelem, biztonságtechnika:

A világítás, az árnyékolástechnika és a fűtés/hűtés, klímavezérlés esetén használt érzékelők (mozgás, ajtó-ablaknyitás, stb.) egyidejűleg vagyonvédelemre is használhatók. A KNX érzékelők automatikus funkcióváltását az idő függvényében (napi, heti program) lehet automatikusan vezérelni vagy manuálisan átkapcsolni (pl. kódkapcsolóval, riasztó élesítve, kikapcsolva stb.) Riasztás esetén a riasztási programnak megfelelően a helyi jelzőkészülékek (sziréna, villogó), és az esetleges távoli diszpécserközponti (pl. rendőrség, külső porta) jelzése mellett a KNX automatikusan felkapcsolja a lámpákat, a KNX által vezérelt redőnymotorok felhúzhatják a redőnyöket. Lehetőség van úgynevezett "pánik kapcsolásra", amely egy impulzusra bekapcsolja a házban az összes lámpát az előre leprogramozott „kapcsolási képnek" megfelelően. A KNX rendszeren belül már kifejlesztettek elektromos kódzárat is, mely alkalmazásával nem csak az automatikus, adott időpontban bekövetkezett nyitás/zárás programozható be, hanem egy átfogóbb, nagyobb igényeket kielégítő mechanizmus is, pl. a takarító személyzet csak egy meghatározott időtartományban tud az irodába belépni, és ez idő alatt csak egyes előre beállított berendezéseket tud használni a helyiségben.

Beléptető rendszer:

A KNX beléptető (chipkártyás) rendszere munkaidő nyilvántartó és naplózó rendszerként is funkcionálhat. Ez speciális KNX szerver telepítését igényli. Könnyen lekérdezhető egy számítógépen futó alkalmazás segítségével, hogy ki és mikor érkezett, illetve mikor hagyta el az épületet. A lekért adatok visszamenőleg évekre is összegezhetők, kinyomtathatók vagy elmenthetők. A rendszer további előnye, hogy egyedi, személyre szabott kapcsolási képeket lehet kialakítani. Pl. egy szállodában a vendég komfort kívánságai az alapjában ajtó nyitására rendszeresített kártyára is felvihetők, milyen világítás kapcsoljon fel a szobába való belépéskor, vagy milyen legyen a szoba hőmérséklete, ha ott tartózkodik. A szálloda egyes szolgáltatásainak használata beprogramozható a kártyába és a vendég csak így tudja igénybe venni azokat (pl. szauna, uszoda stb.).

Tűz- és füstjelzés:

A KNX rendszer alkalmas füstérzékelők, füstjelzők jeleit a diszpécserközpontba továbbítani és aktiválni a csatolt riasztórendszert. Tűz esetén a rendszer hagyományos telefonvonalon több telefonszámot tárcsáz és megadja a tűz keletkezésének pontos helyét. A rendszer a hagyományos tűzjelzési központból kapott jelek alapján, tűz esetén automatikusan vezérelheti az adott ajtók nyitását, a füstelvezető ablakokat, a szellőző csappantyúk lezárását, egyes részek teljes, vagy részleges feszültségmentesítését, és a vészilletve biztonsági világítás bekapcsolását.

Terhelés menedzsment:

A terhelés menedzsment a villamos energia felhasználásának és elosztásának optimális irányítását jelenti. Az áramszolgáltató meghatározza, hogy a fogyasztó maximálisan mennyi villamos teljesítménnyel rendelkezhet, mennyit vehet fel a hálózatból. A beépített teljesítmény függetlenné válhat a vételezhető teljesítmény korláttól. Ez a KNX elemek és a rendszer megfelelő programozásával megoldható, illetve túllépés esetén egyes alacsonyabb prioritást élvező berendezések átmenetileg lekapcsolhatók. Ennek az az előnye, hogy nem csak a nagyfogyasztókat lehet bevonni a terhelés menedzsmentbe, hanem minden egyes fogyasztót. A villamos terhelés napi ingadozásai egy adott körzeten belül optimálisan kiegyenlíthetők, miáltal a terhelési csúcsok megszűnnek. Ezzel 20-30%-os villamos energia költségcsökkenés is elérhető.

Villamos energia-ellátás, szünetmentes táplálás:

A hálózati feszültség kimaradása esetén szünetmentes táplálásról általában csak a fontosabb épületek esetén, és csak komfort, biztonsági vagy technológiai okokból gondoskodnak. Míg általában az épületekben három egymástól független erősáramú elosztóhálózatot kell kiépíteni, a KNX rendszer használatával általában elegendő csak egy erős áramú hálózatot telepíteni. A többi feladatot a fogyasztók csoportosítását, prioritásfüggő vezérlését a KNX rendszer el tudja végezni az előre beprogramozott feltételek szerint. A KNX technológia használatával sokkal bonyolultabb felhasználói és üzemeltetői igények elégíthetők ki úgy, hogy a kiépített rendszer nem válik bonyolulttá, a beruházási költségek sem nőnek irreálisan, de az üzembiztonság megmarad. További előny, hogy ha a helyiségek funkciójának, rendeltetésének megváltozása miatt fellép bármilyen eltérő igény, minden további szerelési munka nélkül kielégíthető, az alkalmazói szoftver paramétereinek változtatásával.

Az ABB honlapja

Tudomány / Alapkutatás

tudomany

CAD/CAM

cad

Járműelektronika

jarmuelektronika

Rendezvények / Kiállítások

Mostanában nincsenek események
Nincs megjeleníthető esemény