FőoldalArchívumVáltoztak az elektronikai hulladékra vonatkozó szabályok
2009. március 24., kedd ::

Változtak az elektronikai hulladékra vonatkozó szabályok

293/2008. (XII. 10.) számon jelent meg a kormány rendelete, amelyben módosították az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendeletet.A változtatások célja az, hogy hatékonyabb tájékoztatással és a termékek begyűjtésére vonatkozó szabályok pontosításával hozzájáruljon a vásárlók biztonságához


A módosítás hatására jelentősen csökkenhet azoknak a baleseteknek a száma, amelyek a nem megfelelő tájékoztatásból, illetve a termékek nem megfelelő használatából, illetve hulladékuk nem megfelelő kezeléséből fakadnak.
Érvénye kiterjed a használt, illetve hulladékká vált elektromos háztartási berendezésekre vonatkozó cserekötelezettségre is.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium előterjesztésében létrejött szabályozás egyik fő célja, hogy azok a fogyasztók, akik elektromos és elektronikai berendezéseket vásárolnak, a jövőben nagyobb biztonságban érezhessék magukat. A gyártók kötelesek lesznek a felhasználókat magyar nyelven tájékoztatni arról, hogy az elektromos berendezésekben található veszélyes anyagok a környezetre és az emberi egészségre milyen káros hatást gyakorolhatnak, amennyiben azokat nem a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kezelik.
Magyarország uniós kötelezettségének eleget téve pontosítja a termékek begyűjtésére, a használt vagy hulladékká vált berendezések átvételének visszautasítására vonatkozó szabályokat. A kereskedő a jövőben kizárólag alapos indokkal, jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett tagadhatja meg a vásárló által leadásra szánt készülék átvételét. Erre csak abban az esetben lesz lehetősége, ha a készülék állapota, szennyezettsége egészségügyi vagy más biztonsági kockázattal jár. A hulladékká vált elektromos berendezések kezelésekor valamennyi folyadékot el kell távolítani azokból. Azon kis telephellyel rendelkező forgalmazóknak, amelyek nem rendelkeznek kellő kapacitással az átvétel lebonyolítására, tájékoztatást kell adniuk a legközelebbi átvevő hollétét illetően.
Újdonság, hogy ezentúl a gyártók kötelesek lesznek magyar nyelvű tájékoztatást adni arról, hogy a berendezésekben található veszélyes anyagoknak – pl. nehézfémeknek vagy olajoknak – milyen káros hatásai lehetnek az emberi egészségre, illetve a környezetre.
Ugyancsak mérséklődik annak kockázata, hogy az elektromos berendezések használói egészségkárosodást szenvedjenek a nem rendeltetésszerű használatból adódóan.

Tudomány / Alapkutatás

tudomany

CAD/CAM

cad

Járműelektronika

jarmuelektronika

Rendezvények / Kiállítások

Mostanában nincsenek események
Nincs megjeleníthető esemény