FőoldalArchívumÚj NKTH pályázati lehetőség a K+F munkaerő megőrzésére és fejlesztésére
2009. március 18., szerda ::

Új NKTH pályázati lehetőség a K+F munkaerő megőrzésére és fejlesztésére

A nagy- és középvállalatoktól elbocsátott kutatók és fejlesztőmérnökök foglalkoztatásának támogatására kis- és középvállalkozások (KKV), valamint költségvetési és non-profit kutatóhelyek pályázhatnak. Összesen 1,6 milliárd forint áll rendelkezésre erre a célra. Végső beadási határidő: 2009. december 31.A pályázat keretében támogatott pályaművek várható száma összesen: 30 ... 50 db


A pályázatot ismertető sajtótájékoztatón Dr. Kolber István kutatás-fejlesztési államtitkár így vélekedett: Az innováció az egyik lehetséges kivezető út a jelenlegi gazdasági helyzetből. A vállalkozásoknak még ebben a helyzetben is áldozniuk kell a kutatás-fejlesztésre és az innovációra, hiszen ezáltal a válságot követően új termékekkel léphetnek ki a piacra, megőrizve versenyképességüket és gazdasági potenciáljukat. Nem szabad engedni, hogy az anyagi feltételek hiánya miatt ne tudják tovább folytatni innovációs tevékenységüket. Ehhez azonban kvalifikált munkaerőre van szükség.
A fenti célok elérése érdekében kiírt pályázat arra irányul, hogy a gazdasági válság miatt ipari közép- és nagyvállalatoktól 2008. szeptember 1. után elbocsátott, magasan kvalifikált szakemberek tudását, tapasztalatát kis- és középvállalkozások, vagy költségvetési és non-profit kutatóhelyek alkalmazzák. A kiírás így egyszerre járul hozzá a nyertes vállalkozások és kutatóhelyek K+F humánerőforrásainak fejlesztéséhez, illetve, a leépített munkaerő újra foglalkoztatásához. A pályázat nem irányulhat a már alkalmazott munkaerő kiváltására: a pályázaton kizárólag új munkaerő felvételére lehet támogatást kapni. A tervezett K+F projektnek új projektnek kell minősülnie.
Az elnyert támogatás minimum 70 százalékát kötelezően az újonnan felvett munkaerővel kapcsolatos személyi kiadásokra kell fordítani, 30 százalékát azonban a pályázatban megfogalmazott kutatási projekt dologi költségeire lehet felhasználni. A vissza nem térítendő támogatás összege pályázónként minimum 10 millió, maximum 100 millió Ft, amit alapkutatással, ipari kutatással, vagy kísérleti fejlesztéssel foglalkozó K+F projektek céljaira lehet felhasználni.

Tudnivalók a pályázatok benyújtásához:
- Az Elektronikus pályázati űrlap és az Indikátorok elektronikus űrlap csomagok már elérhetők az NKTH honlapján.
- A Pályázati Felhívás és Útmutató szerint elkészített projektjavaslatot magyar nyelven, összefűzve vagy kötve, zárt csomagban, postai úton kell benyújtani az alábbi címre (a pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség):
NKTH - Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Levélcím: 1519 Budapest Pf. 506.
- A csomagra rá kell írni a pályázat nevét és a projekt azonosítóját (K+F munkaerő megőrzése és fejlesztése KF_MUNKAERO_09).
- A pályaművek benyújtása a pályázat nyilvános meghirdetésének napjától folyamatosan lehetséges a rendelkezésre álló támogatási keret kimerüléséig, illetve 2009. december 31-ig bezárólag.

Tudomány / Alapkutatás

tudomany

CAD/CAM

cad

Járműelektronika

jarmuelektronika

Rendezvények / Kiállítások

Mostanában nincsenek események
Nincs megjeleníthető esemény