FőoldalArchívumAz Európai Parlament erősítené a fogyasztóvédelmet és az internet biztonságát
2008. december 15., hétfő ::

Az Európai Parlament erősítené a fogyasztóvédelmet és az internet biztonságát

Az Európai Parlament (EP) 548 igen, 88 nem, 14 tartózkodó vokssal elfogadta az elektronikus hírközlő hálózatokkal és hírközlési szolgáltatásokkal, valamint a magánélet és a fogyasztók védelmével foglalkozó jogszabályt.A képviselők szélesebb hozzáférést biztosítanának a távközlési szolgáltatásokhoz, javítanák a fogyasztók tájékoztatását és védelmét. Az EP biztosítaná, hogy akár interneten is lehessen hívni a segélyhívó számokat, és egy nap alatt lehessen szolgáltatót váltani.


Egyetemes szolgáltatás
A szöveg rögzíti a távközlési szolgáltatók kötelezettségét, hogy megfelelő minőségű szolgáltatást tegyenek elérhetővé mindenki számára, megfizethető áron. Az uniós szabályok szerint ezen ún. egyetemes szolgáltatások körébe tartoznak az ingyenes vészhívó számok (az uniós 112, valamint a tagállamokban használatos más számok), a tájékoztató szolgálatok, telefonkönyvek és - köztelefonokon vagy más hozzáférési pontokon keresztül - a megfelelő földrajzi lefedettség biztosítása.

Teljes körű tájékoztatás
A fogyasztók védelmének erősítése érdekében a szolgáltatónak szerződéskötés előtt egyértelmű tájékoztatást kell adnia a díjakról, az esetleges hozzáférés-korlátozásokról, a vásárlás utáni szolgáltatásokról és a szolgáltatóváltás költségeiről. A szolgáltatóknak átlátható, összehasonlítható módon kell közölniük aktuális áraikat, díjaikat, az általános szerződési feltételeket és azt is, hogy milyen feltételekkel lehet felmondani a szerződést.
A szabályozás egyik kiemelt célja, hogy a fogyasztók egyértelműen meg tudják ítélni, melyik szolgáltató nyújt számukra kedvezőbb feltételeket.

Tájékoztatás és megelőzés
A szolgáltatóknak tájékoztatniuk kell előfizetőiket az illegálisnak minősülő tevékenységekről, például arról, hogy bizonyos tartalmak megosztása szerzői jogot sért. A fogyasztóknak segítséget kell nyújtani arról is, hogyan védhetik jobban személyes adataikat.
Az unió nem határozza meg, mi minősül jogellenesnek, ez ugyanis a tagállamok hatásköre, ahogy a szankciók megállapítása is. A nemzeti szabályokról azonban kötelező lesz tájékoztatni a fogyasztókat.

Adatvédelem
A hatályos uniós irányelv már rendelkezik bizonyos tagállami adatvédelmi intézkedések összehangolásáról. A képviselők egyértelműen rögzíteni akarják, hogy a jogszabály garantálja az adatok titkosságát, bizalmasságát és az információtechnológiai rendszerek biztonságát. Az adatvédelmi szabályok kiterjednének olyan közösségi oldalakra is, mint például az iwiw vagy a facebook.

Hálózatbiztonság
Az EP előírni kívánja, hogy a szolgáltatónak kötelessége legyen értesíteni a szabályozó hatóságot a biztonsági rendszer elleni támadásokról, így például arról, ha illetéktelenek megszereznek egy ügyféllistát. A felhasználókat figyelmeztetni kell a személyes adataikat érintő minden támadásról, amennyiben azok olyan szintűek, amely az adott tagállamban jogellenesnek minősül.

112
A 112-es, egységes európai vészhívó 2002. óta működik, azonban több országban még mindig csak részben érhető el. A jogszabályalkotók ezzel kapcsolatosan azt kívánják elérni, hogy a szám minél szélesebb körben ismert legyen, és hogy azt mindenkor, még katasztrófák esetén is minden elektronikus kommunikációs eszközzel el lehessen érni. A tagállamoknak elérhetővé kell tenniük a 116-os segélyhívó számot is, melyen gyermekek eltűnése esetén lehet segítséget kérni. Biztosítani kell, hogy az összes európai számot el lehessen érni vonalas és mobiltelefonról, valamint internetes hangátviteli eszközzel is.

Számhordozhatóság
A bizottsági javaslata szerint egy telefonszámot egy napon belül át lehessen vinni egy másik szolgáltatóhoz. Az EP szankciókkal büntetné az ezt be nem tartó szolgáltatókat. A képviselők 24 hónapban maximálnák a szerződések hosszát, melyet az előfizetők 12 hónap után felmondhatnának.

Kártyafüggőség
Az uniós jogszabályok szerint a tagállamok nem írhatnak elő a távközlési eszközöknél kötelező technikai követelményeket, ha ez korlátozná az ilyen készülékekkel való kereskedelmet a belső piacon. Bizonyos technikai korlátozások azonban továbbra is alkalmazhatók lennének. Így például a szolgáltató blokkolhatja a SIM-kártya bizonyos funkcióit, hogy korlátozza az ügyfél hozzáférését a konkurens hálózathoz. Ehhez viszont az kell, hogy az előfizető ehhez előre hozzájáruljon, például olcsó készülékért cserében.
Minderről megfelelően, az előfizetés előtt kell tájékoztatni a fogyasztót.

Tudomány / Alapkutatás

tudomany

CAD/CAM

cad

Járműelektronika

jarmuelektronika

Rendezvények / Kiállítások

Mostanában nincsenek események
Nincs megjeleníthető esemény