2008. augusztus 24., vasárnap ::

Emerson

A világ első monoklonális ellenanyaggyártó gyógyszeripari technológiáját az Emerson PlantWeb-architektúrájú fo­lya­mat­automatizálási rendszerével auto­matizálják Kínában. A technológia alapja tulajdonképpen egy egyedülállóan nagy emlős sejtcellakultúra. Várhatóan a termelés beindulása 2008 augusztusában lesz.

emerson_4.jpg emerson_4.jpg


A technológiai mű­szerezés- és automatizálástervezést a sanghaji M+W Zander cég vállalta magára, amely a PlantWeb-archi­tek­túrát, Foun­da­tion Fieldbus-kompatibilis műsze­re­zést és DeltaV DCS központi egységet használ.

A PlantWeb-megközelítés hasz­nálja a digitális DeltaV-auto­ma­tikát, amely a fenti FF-mű­sze­rezésen túl magába integrálja a frek­vanciaváltós hajtások DeviceNet-hálózaton keresztül való felügyeletét valamint összes kétállapotú szelepét AS-i buszos kezeléssel. Ez a rendszerintegráció igen meggyorsította a DeltaV-rendszer installálását és gyors mű­sza­ki elindítását, amely valódi kulcskérdés a gyógyszeripari beruházásoknál. A Del­taV-rend­szerbe integrált Batch-szoftver szolgáltatja a folya­ma­t­optimalizálást és a leg­mo­der­nebb igényeket kielégítő gyártást.
A beruházás gyorsítását és a próba­üzemeltetést tovább javítja a bevezetésre kerülő AMS Suit-szoftver, amely a terepi műszerezéssel történő állandó kommunikációval hatékonnyá teszi annak működését, és predikciós módszeren alapuló monitorizálással tervezi az esetleges karbantartási szükségletet, még mielőtt valamely műsze­re­zésből eredő hibából technológiai vészleállás történne. A technológiai műszerezés alapvetően a Rosemount hőmérséklet-, nyomás- és áramlás­távadóin és a Fisher FIELDVUE digitálisan vezérelt, intelligens szabályozószelep-eszközein nyugszik.
emerson_3.jpg emerson_3.jpg

Az Emerson Process Management bejelentette, hogy letelepített egy teljes PlantWeb-rendszert az ún. CATCH oktatási központba, amely elsősorban a vegyipari műszerezés és automatizálás oktatását segíti. A 8,2 millió angol font értékű beruházás Stallingborough városá­ban valósult meg, amelytől azt várják, hogy teljes egészében kielégíti a(z) (vegy)ipar képzési/továbbképzési igényeit. Az automatikai rendszer olyan minta­tech­nológiára épült ki, ahol valóságos vi­szonyok mellett, de a rizikófaktorok kizárásával, képezhetők a szakemberek. Az Emerson ebben a képzési centrumában felvonultatja az egész automatizálási eszközpalettáját: DeltaV DCS, AMS Suit intelligens eszközmenedzser szoftver, a Fisher szabályozószelepek és FIELDVUE digitális szelepvezérlő eszközök, Rose­mount teljes távadócsalád és a Micro Motion coriolis elvű tömegárammérők. Az oktatási rendszer úgy épül fel, hogy hagyományos HART és korszerű Foun­dation Field buszos eszközökön is lehet az oktatást végezni.

emerson_1.jpg emerson_1.jpg
Az Emerson Process Management kibővítette a szoftver könyvtárát új, ún. PAT- programcsomagokkal, amelyek az életmentő gyógyszerek gyors kifejlesztéséhez és tökéletesítéséhez járulnak hozzá.
A biotechnológián alapuló gyógyszer- fejlesztés és -előállítás bonyolult és na­gyon rizikós. Jelenleg több, mint 200, biotechnológián alapuló gyógyszer áll fej­lesztés alatt, mintegy száz betegségre. A hagyományos fejlesztésű gyógyszereknél kísérletek százaira van szükség, majd következik az igen bonyolult kiértékelése a megtörtént kísérleteknek, igen kibővült adatmennyiség mellett. Az Emerson új PAT-programkészlete lényegesen megrövidíti a fejlesztéshez szükséges időt, és jelentősen csökkenti a fejlesztési költségeket, mivel valós­ ide­jű adatfeldolgozást és minőségbiztosítást végez. Az új programrendszer off-line dinamikus szimulációs módszereket is alkalmaz a biotechnológiai folyamatok optimalizálására.

További információért klikk ide!

Heiling Zsolt

Ügyvezető igazgató

Tudomány / Alapkutatás

tudomany

CAD/CAM

cad

Járműelektronika

jarmuelektronika

Rendezvények / Kiállítások

Mostanában nincsenek események
Nincs megjeleníthető esemény