FőoldalRendszerintegrátorDolby-megfelelőségi vizsgálatok a Rohde & Schwarz mérőberendezéseivel
2014. május 06., kedd ::

Dolby-megfelelőségi vizsgálatok a Rohde & Schwarz mérőberendezéseivel

A Rohde & Schwarz hangfrekvenciás analizátorai és mérőszoftverei segítségével a Dolby® licenccel rendelkező fejlesztők még a forgalomba hozatalt megelőzően elvégezhetik új termékeiken a vonatkozó átfogó megfelelőségi vizsgálatokat. A programmal jelentős mérési idő takarítható meg, és olyan jegyzőkönyv állítható elő automatikusan, amelyet csupán be kell küldeni a Dolby® Laboratóriumba

A Rohde & Schwarz, a Dolby® Laboratórium méréstechnikai partnere

A Dolby® Laboratories, Inc.1 vállalatot, melynek központja az Egyesült Államokban, a kaliforniai San Franciscóban található, 1965-ben alapította Ray Dolby. A cég gyors hírnévre tett szert analóg hangfrekvenciás berendezések zajának csökkentésére szolgáló eljárásaival, jelenleg pedig többcsatornás digitális hangformátumok fejlesztésével foglalkozik. A Dolby® által kidolgozott technológiák a műsorszórás, mozitechnika és háztartási szórakoztatóelektronika szerves részévé váltak. Például, a Dolby Digital® egy hangkódolási és -dekódolási eljárás, melynek 5.1-es diszkrét csatornaelrendezésével mindenféle térhatás visszaadható. A Dolby Digital Plus®-rendszer kifejlesztése során tovább optimalizálták az audiokódolást, 7.1 csatornára bővítve a visszajátszást.

A Dolby-technológiák csak a Dolby Laboratórium engedélyével használhatók. Minden új fejlesztésű berendezésnek a Dolby Laboratórium előírásai szerinti megfelelőségi vizsgálaton kell átmennie a forgalomba hozatalt megelőzően; így biztosítható, hogy egy beépített rendszer, például egy tv-készülékben alkalmazott technológia pontosan a Dolby által előírt módon működjön. A licenccel rendelkezők fejlesztési munkájának megkönnyítése érdekében a Dolby rendelkezésre bocsát kidolgozott mérőjeleket és a megfelelőségi vizsgálatok lebonyolítására vonatkozó tesztelési utasításokat is. Ezek a vizsgálatok meglehetősen átfogóak és bizonyos mértékű elvárásokat is támasztanak a felhasználókkal szemben, mert a végrehajtásuk során számos tényezőre, illetve azok összefüggéseire is tekintettel kell lenni. Noha bizonyos előzetes műszerbeállítások segítségével könnyíteni lehet e méréseken, a tesztek — a vizsgált készüléktől függően — akár több óráig is eltarthatnak, ráadásul pontosan az előírások szerint kell őket elvégezni. Egészen mostanáig az eredményeket és diagramokat kézileg kellett a Dolby által megkövetelt dokumentumokba felvezetni.

Az R&S®UPP típusú hangfrekvenciás analizátor (1. ábra) és a Rohde & Schwarz egy új mérőprogramja segítségével nem csupán jelentősen könnyebben és kényelmesebben hajthatók végre a fent vázolt műveletek, hanem biztosítható a tesztelés hibamentessége is. A szoftver bekéri a vizsgálati beállításokat, melyek alapján önműködően kiválasztja a megfelelő részműveleteket. A mérőjelek kijátszását és a vizsgálatok lefolytatását a program vezérli, amely az egyes részlépések közben automatikusan előállítja a vizsgálati jegyzőkönyvet is.
Ez utóbbit csupán a Dolby Laboratóriumba kell beküldeni.

1. ábra. Az R&S®UPP típusú hangfrekvenciás analizátor és az új mérőprogram segítségével gyorsan, kényelmesen és hibamentesen hajthatók végre a megfelelőségi vizsgálatok. A jelen példában az R&S®SFC típusú kompakt modulátor ülteti rá a Dolby teszt-adatfolyamokat a rádiófrekvenciás vivőre.

A Dolby által előírt vizsgálati követelmények

Az eszközök jellegétől és a célalkalmazástól függően különféle Dolby-technológiák jöhetnek számításba. A vizsgálati követelmények a tesztelt egységtől is függnek: a tv-berendezésekre és A/V-vevőkészülékekre más-más mérési elvárások vonatkoznak. A Dolby minden alkalmazáshoz kidolgozott egy csomagot, amely segítségével a fejlesztők könnyebben beépíthetik a Dolby-technológiákat a hangfrekvenciás készülékekbe. Ezen csomagok, melyek elnevezése szoftverfejlesztési eszközkészlet („SDK" az angol „Software Development Kit" kifejezés alapján), az összes tesztelési előírást is tartalmazzák. Minden Dolby-vizsgálat egyazon alapelvre épül (2. ábra):

  • A Dolby SDK által szolgáltatott, kódolt teszt-adatfolyamokat a vizsgált készülékbe vezetik.
  • A vizsgált készülék feldolgozza az adatfolyamokat, az eredmény dekódolt hangjelként jelenik meg a különféle kimeneti pontjain.
  • A műszeres vizsgálatok a készülék tulajdonságainak és minőségi jellemzőinek (például jelszint-stabilitás, torzítás stb.) meghatározására szolgálnak.
  • A felsoroltakat szubjektív tesztek egészítik ki, melyek során – például – a csatornák kiosztását ellenőrzik. Külön vizsgálatok keretében tesztelik, hogy egy adott készülék milyen mértékben képes bizonyos átviteli hibákat kompenzálni úgy, hogy azok ne legyenek hallhatóak.

2. ábra. A Dolby-vizsgálatok alapelrendezése

Napjaink fogyasztó-elektronikai berendezései számos különféle illesztővel, csatlakozási felülettel rendelkeznek. A Dolby minden ilyen illesztőhöz kidolgozott teszteket – például, analóg átvitelhez (hangszóró-, fejhallgatóvagy vonali kimenethez), illetve az S/P-DIF vagy HDMI™ szabvány szerinti digitális felületekhez. Mindezeken túlmenően internetalapú vizsgálatokat is definiált a Dolby, melyek lényege, hogy a teszt-adatfolyamot külső merevlemezről olvassák be és játsszák át egy adott tv-készülékbe, amely dekódolja azt.

Gyors és hibamentes – a Rohde & Schwarz megoldása

Az első tesztelőprogramot a „Dolby Digital Plus® Decoder for Consumer Broadcast Products" (Dolby Digital Plus® dekódoló műsorszórási célú fogyasztó-elektronikai termékekhez) nevű szoftverfejlesztő készlethez („Software Development Kit — SDK") fejlesztette ki a Rohde & Schwarz. Ez a fejlesztőkörnyezet Dolby Digital® és/vagy Dolby Digital Plus® hangrendszerrel rendelkező tv-készülékekhez, illetve vevőegységekhez („set-top-box"-okhoz) készült, a továbbiakban ezt szerepeltetjük a példáinkban. A vizsgálati lépéssort (szekvenciát) az R&S®UPP típusú hangfrekvenciás analizátor beépített számítógépe vezérli. A 3. ábrán tv-készülékek jellemző tesztelési összeállítása látható.

3. ábra. tv-készülékek Dolby-norma szerinti tesztelésére szolgáló, műszeres vizsgálatokat és szubjektív ellenőrzést egyaránt magában foglaló, tipikus elrendezés

Az itt szereplő példában az R&S®SFC típusú kompakt modulátor ülteti rá a Dolby teszt-adatfolyamokat a rádiófrekvenciás vivőre, amelyet a vizsgált készülék antennabemenetére vezetnek. A vevő demodulálja az RF-jelet, és dekódolja a hanginformációkat.

Az R&S®UPP típusú hangfrekvenciás analizátor analóg (vonali, hangszóróvagy fejhallgató-) kimenetek, továbbá S/P-DIF vagy HDMI™ ARC („Audio Return Channel" — hangfrekvenciás visszirányú csatorna) digitális illesztők jeleit egyaránt képes feldolgozni. Amennyiben a vizsgált készülék kódolt (S/P-DIF vagy az IEC 61937 norma szerinti tömörítést alkalmazó HDMI™) hangjelkimenetekkel rendelkezik, az R&S®UPP típusú analizátor közvetlenül is képes ezeket a mérésekhez dekódolni.

Szubjektív teszteket is támogat a mérőrendszer, ezek során A/V-vevőn keresztül kell a hangszórókat csatlakoztatni a tv-készülékhez.

A mérési összeállítás „lelke" az R&S®UPP típusú hangfrekvenciás analizátor, melynek tesztelőprogramja végigvezeti a felhasználót a teljes vizsgálati műveletsoron, belső számítógépe pedig a Dolby tesztprogramot futtatja. Célszerű a nyolccsatornás R&S®UPP 800 típusváltozatú műszert használni, mert ez minden számításba jövő illesztőfelülettel rendelkezik, és az összes analóg csatornáján képes egyidejű méréseket végezni, még 7.1 es (Dolby Digital Plus®) alkalmazásokkal is párhuzamosan. Mindehhez digitális illesztők jeleinek vizsgálatára szolgáló opciókkal is ki kell egészíteni a berendezést.

Az R&S®SFC típusú kompakt modulátor a rádiófrekvenciás antennajeleket állítja elő. Mivel — például — az európai és amerikai tv-szabvány eltér egymástól, az adott környezethez illeszkedő kódolóopciókkal kell felszerelni e modulátort.

A tényleges tesztelést megelőzi egy konfigurálási szakasz, mely során — többek között — a gyártóval, a vizsgált készülék típusával és megnevezésével stb. kapcsolatos adatokat kell beállítani. A tesztelési műveletsor (szekvencia) szempontjából kritikus jelentőségű, hogy helyesen legyenek megadva a vizsgált készülék be- és kimenetei, mert az egyes tesztlépéseket ez alapján határozza meg a rendszer (4. ábra). Mivel a mérőprogram a vonatkozó útmutatásoknak megfelelően a vizsgált készülékhez igazít minden mérést, nem kell többé áttanulmányoznunk a Dolby igen terjedelmes tesztelési előírásait.

4. ábra. A hangfrekvenciás kimenetek beállítása
5. ábra. A „Megfelelt", „Nem felelt meg" és „Megszakított" vizsgálati lépéseket külön jelöli a rendszer
Gyakran a műszeres és szubjektív ellen­őrzéseket eltérő időpontban kell elvégezni, mert különböző elrendezést igényelnek. A mérőprogram a tesztelési műveletek konfigurálása és a vizsgálatok sorrendjének meghatározása terén igen rugalmas, lehetőséget adva arra is, hogy egy adott bemérésnek csupán egyes részeit hajtsuk végre, később elvégezve a kihagyott elemeket. Minden egyes teszt később bármikor megismételhető. A sikeres, sikertelen és megszakított lépéseket egy listán önműködően feltünteti a program, folyamatos áttekintést adva arról, hogy mely vizsgálatokat kell még végrehajtani (5. ábra).

A jelen példa műszeres mérésekkel kezdődik. A Dolby teszt-adatfolyamokat — melyek az itt tárgyalt SDK esetében jóval több, mint ezer állományt jelentenek — az R&S®SFC típusú kompakt modulátor belső merevlemeze tárolja. E kis műszer egy adott vizsgálathoz szükséges minden adatfolyamot a mérőprogram által vezérelten indít el és ültet rá a rádiófrekvenciás vivőre, megfelelő módon meghajtva a tv-készülék antennabemenetét.

A méréseket az R&S®UPP típusú hangfrekvenciás analizátor végzi. Minden tesztlépés a vizsgált készülék beállításával, csatlakoztatásával és az éppen soron következő művelettel kapcsolatos iránymutatásokat tartalmazó ablakkal indul (6. ábra).

6. ábra. Hibák megelőzése: a szoftver részletes utasításokat ad a tesztelés lépéseire vonatkozóan

A fentieket követően kezdődhet el az aktuális vizsgálatcsoport végrehajtása, amely sok esetben különböző adatfolyamokra épülő, egyedi műveletek sorozatából áll. Mindezekkel a részletekkel azonban nem kell törődnünk: az R&S®UPP típusú hangfrekvenciás analizátor és az R&S®SFC típusú kompakt modulátor mindig a megfelelő mérőjeleket alkalmazva, pontosan a Dolby előírásai szerint végzi el a vizsgálatokat. Ezzel elkerülhetők a műveletsorok végrehajtása során esetlegesen bekövetkező hibák, miközben a teljes bevizsgáláshoz lényegesen kevesebb idő szükséges, mint korábban a kézileg vezérelt mérésekhez.

A legtöbb esetben az egyes tesztlépések „megfelelt" eredménnyel zárulnak, az eredményt a hozzá tartozó grafikonokkal együtt önműködően felvezeti a rendszer a jegyzőkönyvbe. Problémák esetén tájékoztatást kapunk arról, hogy miért nem sikerült az adott vizsgálatot megfelelően végrehajtani.

Az internetalapú vizsgálatok során a mérőjeleket USB-illesztőn keresztül kapja meg a vizsgált készülék, a világhálóról letöltött filmek vételét szimulálva a korszerű tv-k esetében. Az előbbi műszeres tesztelésekkel szemben a jeleket ez esetben egy külső merevlemezről kell a vizsgált készülék segítségével beolvasni. A program az ilyen jellegű méréseken is végigvezeti a felhasználót, mindig jelezve, hogy mely' könyvtárból melyik Dolby teszt-adatfolyamot kell éppen kiolvasni. Minden egyéb tekintetben ugyanúgy önműködően vezérli a méréseket az R&S®UPP típusú műszer, mint az előző esetekben.

A szubjektív vizsgálatok során más az eljárás menete. A mérőjeleket az R&S®SFC típusú generátor adja ugyan ki, de a tesztelőknek hallás útján kell azokat kiértékelniük. Például: meg kell figyelni, hogy a megfelelő hangszórókon jelennek-e meg az egyes csatornák, kézileg bejegyezve a jegyzőkönyvbe, hogy a szubjektív értékelés összhangban van-e az előírtakkal. Ez esetben is az R&S®UPP típusú hangfrekvenciás analizátor mérőprogramja vezeti végig a felhasználót a teljes műveletsoron. Amikor minden vizsgálati lépés befejeződött, a jegyzőkönyvet csupán be kell küldeni a Dolby Laboratóriumba.

Összefoglalás

A Rohde & Schwarz mérőprogramja megfelelőségi vizsgálatok elvégzését könnyíti meg mindazok számára, akik rendelkeznek a Dolby Laboratórium licencével. A szoftvernek köszönhetően automatizáltan futtathatók le az előírt vizsgálatok, és idő takarítható meg, mert nem a mérőszemélyzetnek kell többé kiigazodnia a szövevényes utasításokon. A program végigvezeti a felhasználót a teljes bevizsgálási folyamaton, és ügyel arra, hogy a mért készülékkel kapcsolatos minden lényeges információt betápláljon, sőt a jegyzőkönyvet is automatikusan állítja elő.

1: A Dolby®, Dolby Digital® és Dolby Digital Plus® a Dolby Laboratories, Inc. bejegyzett védjegye.

A Rohde & Schwarz honlapja

Tudomány / Alapkutatás

tudomany

CAD/CAM

cad

Járműelektronika

jarmuelektronika

Rendezvények / Kiállítások

Mostanában nincsenek események
Nincs megjeleníthető esemény