FőoldalArchívumRegiszter születik a magyar kutatási infrastruktúráról (KI)
2009. március 20., péntek ::

Regiszter születik a magyar kutatási infrastruktúráról (KI)

2008-ban az Európai Unió ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructure) kezdeményezéséhez csatlakozva Molnár Károly, kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter elindította a NEKIFUT Projektet (Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Felmérés és Útiterv).A projekt célja a jelenleg Magyarországon meglevő jelentősebb, ún. nemzeti kutatási infrastruktúrák felmérése, átláthatóvá tétele, és átfogó kutatási infrastruktúrafejlesztési stratégia megalkotása, beleértve a nemzetközi kutatási infrastruktúrákhoz való csatlakozás kérdéseit is


A magyar kutatási infrastruktúráról kérdőíves felmérés segítségével kívánnak képet alkotni. A kérdőív kitöltésére és visszaküldésére 2009. február 2 és február 28 között volt lehetőség – mint arról az ELEKTROnet és a MELT honlapján hírt is adtunk.
A NEKIFUT projekt vezetői február elején közzétették felhívásukat, melynek célja, hogy megismerjék a kutatási infrastruktúra tulajdonosok, üzemeltetők és felhasználók álláspontját, javaslatait és elérhetőségeit. Egyszersmind nemzetközi szinten láthatóbbá kívánják tenni a magyarországi kutatási kapacitást, ezzel is elősegíteni minél több hazai kutatócsoport részvételét a nemzetközi pályázatok konzorciumaiban. A beérkezett véleményének figyelembevételével kívánják a jövőbeli fejlesztésekre vonatkozó országos stratégiát meghatározni, ezzel jelentősen javítani a döntéshozatal áttekinthetőségét és szakmai megalapozottságát. Végeredményként összeállítanak egy web regisztert, amely bel- és külföldi kutatók számára egyaránt segítséget fog jelenteni a kutatási infrastruktúrák által nyújtott szolgáltatások és lehetséges együttműködő partnerek elérésében. A regiszter előreláthatóan 2009. év tavaszától áll majd rendelkezésre. A stratégiai döntésekre irányuló javaslatok, ajánlások várhatóan 2009 szeptemberére készülnek el.
A projekt most folyó szakaszában felmérik, milyen kutatási infrastruktúrákat működtetnek, használnak, illetve igényelnek a magyar kutatók. Az online kérdőív kitöltésével mindenki hozzájárulhatott egyrészt a magyar kutatási infrastruktúra-hálózat integrált információs rendszerének létrehozásához, másrészt a hazai és külföldi kutatók, kutatócsoportok számára láthatóvá válhatnak a kitöltők által működtetett vagy használt kutatási infrastruktúrák. Ez utóbbi lehetőséget teremt arra, hogy növekedjen az esély a nemzetközi pályázatokba való meghívásokra. A KI regiszter révén ugyanakkor nyilvánvalóbb lesz a hazai szakpolitikai és költségvetési döntéshozók számára, hogy hol és milyen fejlesztésekre szükséges pályázati és egyéb támogatási lehetőségeket teremteni.
Az űrlapon be lehetett mutatni, hogy egy adott szervezetnél milyen publikációs tevékenységet folytattak, milyen műszaki vagy tudományos eredményt, társadalmi-gazdasági hatást értek el. Úgyszintén meg lehetett jelölni, hogy milyen további kutatási infrastruktúrát kíván a kitöltő a jövőben igénybe venni, milyen fejlesztési javaslatai vannak. A tekintetben is tettek fel kérdéseket, hogy a válaszadó a saját tudományterületén milyen KI fejlesztést tart szükségesnek a következő 10 évben (pl. magyarországi KI-k korszerűsítése, újak létrehozása, részvétel nemzetközi KI-k létrehozásában, csatlakozás meglévő nemzetközi KI-khoz, nemzetközi KI-k intézményesített használata stb.)
A Kérdőívet a Magyarországi Elektronikai Társaság vezetősége is kitöltötte és azt tagjainak is javasolta.

Tudomány / Alapkutatás

tudomany

CAD/CAM

cad

Járműelektronika

jarmuelektronika

Rendezvények / Kiállítások

Mostanában nincsenek események
Nincs megjeleníthető esemény