FőoldalÜzletAkár 50 milliárd forinttal is nőhetne a termelés Magyarországon
2015. szeptember 23., szerda ::

Akár 50 milliárd forinttal is nőhetne a termelés Magyarországon

A magyarországi vezető ipari cégeket (MOL, Audi, Continental, Ericsson, LEGO, NI) tömörítő Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség (EJMSZ) átfogó kampányt és programokat indít a munkapiacon tapasztalható egyre súlyosabb mérnökhiány ellensúlyozásásra. Általános és középiskolai programokkal, felmérésekkel, közösségimédia-aktivitással célozzák meg az arra fogékony fiatalokat, valamint társadalmi egyeztetést folytatnak. Friss attitűdvizsgálatuk cáfolja a mérnöki szakmával kapcsolatos sztereotípiákat, ugyanakkor nem minden tekintetben igazolja a valós munkaerő-piaci viszonyokat. Jelenleg is 4 ezer nyitott mérnöki pozíció van az országban, amelyek betöltésével a termelés milliárdokkal növekedhetne

Az EJMSZ megbízásából független piackutató végzett reprezentatív kutatást a lakosság körében a mérnöki foglalkozással kapcsolatos percepciókról. A mérnöki szakma a 18-29 éves korosztály körében a 2. helyen szerepelt az ország jövője szempontjából kritikus fontosságú munkakörök rangsorában, a válaszadók 45,4%-a gondolta meghatározónak a jövőben. A teljes lakosságot reprezentáló minta válaszadói szerint a mérnöki foglalkozások a 3. helyet (41,2%) foglalják el jelentőségüket tekintve. „A Szövetség tagjainak tapasztalata egybevág a közvélekedéssel: szoros kapcsolat van a mérnökbázis tudása, kreativitása, újítási képessége és egy ország jövőbeli sikerei között" – kommentálta az eredményt Jakab Roland, az EJMSZ alelnöke, az Ericsson Magyarország ügyvezető igazgatója.

A mérnök szakma vonzó voltát és jövőbeli relevanciáját jól tükrözi az az eredmény is, amely szerint a tudatos válaszadók fele a mérnöki szakmát választaná, amennyiben újra kezdhetné pályáját (49,8%). Az indoklások között kiemelkedő volt az alkotás örömének, a kreatív, érdekes munkának, valamint a magas anyagi és erkölcsi elismerésnek az említése.

„Fontos azonban felismerni azt a problémát is, amelyre a kutatás szintén rávilágít, hogy a lakosság nagy része (47,4%) nincs tisztában a mérnöki szakma mibenlétével és jelentőségével, illetve lehetőségeivel. A feladat tehát az, hogy megbízható információval helyettesítsük a területtel kapcsolatos homályos elképzeléseket és minél szélesebb körben megismertessük a lakossággal a mérnöki lét szépségeit" - nyilatkozta az eredmények kapcsán Dr. Ábrahám László, az EJMSZ elnöke, az NI Hungary Kft. ügyvezetője.

A mérnökszakma általánosan elismert jelentősége azonban a felmérés szerint nem feltétlenül párosul hazánkban az elvárható megbecsüléssel. A munkaadói oldalon jelentkező hiány problémája a válaszadók 50,2%-a szerint abból adódik, hogy ezek a szakmák sem anyagilag, sem erkölcsileg nincsenek eléggé elismerve a hazai vállalatoknál, illetve a cégek irreálisan magas követelményeket támasztanak a jelentkezőkkel szemben (a kitöltők 36,5%-a gondolta így).

Az EJMSZ-szel szorosan együttműködő, humánerőforrás-menedzsmenttel foglalkozó Experis Hungary – valós munkaerő-piaci helyzetet felmérő saját kutatása – szerint a betöltetlen mérnökállások száma folyamatosan növekszik, mérnöki területen jelenleg 4 ezer nyitott pozíció van az országban.

Fülöp Zsuzsa üzletági vezető elmondta, hogy habár a kereseti- és karrierlehetőségek folyamatosan javulnak, továbbra is problémát jelent, hogy az egyetemekről nem kerül ki elegendő számú mérnök (még ha a végzősök száma kis mértékben növekszik is!), illetve a frissen végzett mérnökök gyakorlati tudása és tapasztalata sem éri el azt a szintet, amely azonnal piacképessé tenné őket. További súlyos probléma – még az ígéretes fiatal mérnökök esetében is –, hogy az egyetemről kikerülve nem beszélnek idegen nyelveket, ami szintén kritikus fontosságú a pozíciók sikeres betöltésében.

A Szövetség tagszervezeteinek mutatói alapján a termelés a legmérsékeltebb becslés szerint is legalább 50 milliárd forinttal növekedhetne, amennyiben a kritikus mérnöki pozíciókra azonnal megtalálnák az alkalmas szakembereket.

A mérnöki munka piacán tapasztalható aggasztó trendek ellen fellépve az EJMSZ a természet- és mérnöki tudományok népszerűsítését és a mérnöki pálya iránti érdeklődés növelését tűzi ki maga elé, mint kritikus jövőbeli feladatokat. Az EJMSZ a következő tanévben is folytatja eddig is több ezer diákot elérő Természettudományos Roadshow-ját, Nagyköveti és Mentori Programját, mérnökiprogram-szponzorációit (pl. Kísérletbazár), illetve ezekhez kapcsolódóan nyári tábort és laborokat, gyárlátogatásokat is tervez.

A Szövetség online is igyekszik minél nagyobb számban elérni a fiatalokat: a Facebookon Tudom Ányos és Ágnes figuráival népszerűsítik majd a műszaki pályát, de terveznek webes és okostelefonos alkalmazást is.

A szervezet várja azon cégek jelentkezését, akiket szintén hátrányosan érint a mérnökhiány problémája, hogy közösen, nagyobb erővel tehessenek a helyzet javításáért. „A EJMSZ tagjai nagyon fontos feladatot vállalnak magukra, a jelenlegi trendek ugyanis sok területen az ipari termelés ellehetetlenülése felé mutatnak. Várjuk minden előrelátó, felelősen gondolkodó cég jelentkezését" – mondta el Wahl István, az EJMSZ tagtoborzásért felelős alelnöke, a Knorr-Bremse egyik vezetője.

Az EJMSZ honlapja

Tudomány / Alapkutatás

tudomany

CAD/CAM

cad

Járműelektronika

jarmuelektronika

Rendezvények / Kiállítások

Mostanában nincsenek események
Nincs megjeleníthető esemény