FőoldalRendszerintegrátorKészülékvizsgálatok
2012. április 25., szerda ::

Készülékvizsgálatok

Akár a háztartásunkat, akár a munkahelyünket nézzük, mindenütt villamos berendezések vesznek körül bennünket. Annak érdekében, hogy biztonságosan használhassuk őket, szükség van az ellenőrzésükre, a különböző készülékek gyártás és javítás során elvégzendő esetenkénti vizsgálatára is

Ellenőrzött műszaki biztonság szükségessége és műszaki háttere a villamos berendezéseknél
Vannak helyek, ahol egyetlen - általában hordozható - készülékvizsgálóval elvégezhető az elektromos készülékek ellenőrzése, de egy korszerű gyártósor végére ma már egy komplett mérő- és méréskiértékelő rendszer szükséges. Ebben különféle célmérő eszközök mellett helyet kapnak a multiméterek, tápegységek és a számítógépes kiértékelő rendszerek csakúgy, mint a mérés biztonságát garantáló kiegészítő elemek.
Miért is használunk készülékvizsgáló műszereket? Először is azért, mert ezek használatát különféle szabványok, előírások megkövetelik. Másrészt a termékfelelősség megkívánja ezt egy magára valamit is adó gyártótól. Harmadrészt pedig az egyre növekvő minőségi követelmények teszik szükségessé ezeket a méréseket. Ma már azt is ellenőrzik, hogy milyen mérési eljárások alapján kaphat egy készülék CE jelölést.
Jellemzően az ellenőrzés elsődleges előírt helyszíne a gyártás. Egy magára adó gyártó termékfelelőssége nyilván megkívánja a rendelettől függetlenül ezen mérések elvégzését; hiszen az egyre növekvő minőségi követelmények ezeket szükségessé teszik. A szabványi követelményeknek megfelelően vannak egyedi prototípus-vizsgálatok, és léteznek a gyártás során végzett, minden darabra kiterjedő végellenőrző mérések. Vannak olyan készülékek, amelyeknél rendelet által megkövetelt periodikus ellenőrzéseket is el kell végezni, immár a felhasználó telephelyén vagy mérőlaboratóriumban. Új helyszínként belép még a javítás: a javítást követően a műszer megfelelőségének vizsgálatát szintén el kell végezni. Javasolt kölcsönzéskor is a bérbeadás előtti és utáni meglévő állapot rögzítése.

Vizsgálati módok
Alapvetően ötféle mérést végezhetnek el egy készülék ellenőrzése során. Természetesen bizonyos esetekben ennél kevesebb vizsgálat is elegendő; például II. érintésvédelmi osztályú készüléknél nem értelmezhető a védővezető folytonossági ellenállásmérése.
Maga a védővezető folytonossági ellenállásmérés az I. érintésvédelmi osztályú készülékek védővezetője és a megérinthető fémfelület között fellépő ellenállás mérésére szolgál. Ez négyvezetékes, jellemzően törpefeszültségű, nagyáramú (10 ... 25 A) mérés, és ellenálláshatárérték-állítással egyszerűsíthető a kiértékelése.
Fontos mérés a szigetelési ellenállás meghatározása, amely a készülék használatakor esetlegesen bekövetkező baleseteket és készülékhibákat előzheti meg. A mérést általában 500 V (esetenként 1000 V) egyenfeszültséggel végzik, és a szabványokban rögzített határértékek figyelése segíti a kiértékelést.
Az átütésvizsgálat célja a tervezés során hagyott túl kis távolságok, légközök felderítése, a nem megfelelő szigetelőanyagok kimutatása és a kábelezés hibáinak megtalálása. A szabványokban rögzített egyenvagy váltakozó mérőfeszültséggel történik a mérés, általában 5 kV-ig, esetenként 12 kV is elképzelhető például bizonyos orvosi berendezéseknél.
A szigetelési ellenállás következtében valamekkora szivárgó áram folyik a felhasználón és a védőföldön vagy más csatlakozón keresztül a föld felé. Ennek mérése szintén fontos feladat. Ráadásul különféle alfajtái vannak: különbségi áram, érintési áram, páciensáram (orvosi berendezésnél) stb.
Emellett persze a vizsgálandó berendezés funkcionális vizsgálata is fontos kiegészítés lehet. Itt a teljesítményvagy áramfelvétel mellett esetleg hőmérséklet-, mozgásérzékelés vagy egyéb jellemző kimutatása is szükséges.

Vizsgálókészülékek

1. ábra. Hordozható univerzális készülékvizsgáló a mérőlaborban
Nyilvánvalóan a vizsgálókészülékek is igazodnak valamennyire a különféle termékszabványokhoz, elsősorban mérőképességeiket illetően. Másrészt vannak egyetlen feladatra (például átütésvizsgálat) szakosodott készülékvizsgálók, és léteznek több mérési feladat elvégzésére képes, univerzális berendezések.
Harmadrészt vannak helyek, ahol egyetlen - általában hordozható - készülékvizsgálóval (1. ábra) elvégezhető az elektromos készülékek teljes körű ellenőrzése, de egy korszerű gyártósor végére ma már egy komplett mérő- és méréskiértékelő rendszer szükséges (2. ábra).
2. ábra. Összeállított komplex mérőrendszer háztartási készülékek vizsgálatához
Ez utóbbiban a különféle célmérő eszközök mellett helyet kaphatnak a multiméterek, tápegységek és a számítógépes kiértékelő rendszerek csakúgy, mint a mérés biztonságát garantáló kiegészítő elemek.

Tekintsük át mindezen mérési elvek megvalósítását a műszerkínálat alapján!
Léteznek olyan szigetelésvizsgálók is, amelyek olyan elven mérnek, hogy a mérés eredményéből nem csupán a megfelelő szigetelésre, de a készülék megfelelően behuzalozott állapotára is lehet következtetni (mérési eredményként a végtelen szigetelési ellenállás csak a rosszul bekötött készüléknél jelentkezik).

3. ábra. Beállítható rámpafeszültségű érintőképernyős átütésvizsgáló indítópedállal és mérőpisztolyokkal
A nagyfeszültségű átütésiszilárdság-vizsgálatokhoz készült vizsgálómodulok szinte mindegyike működhet egyen- és váltakozó feszültséggel egyaránt. Egyes típusok "átégetés" üzemmóddal is rendelkeznek, amelynek használatával a hiba helye a vizsgált műszerben megjelölhető. A legnagyobb tudású változatoknál többszintű rámpafeszültségű mérés is programozható (3. ábra). A nagyfeszültségű vizsgálatok biztonságát növeli a két mérőpisztolyos, indítópedálos, lezárt mérődobozban végzett, esetleg két gomb egyidejű megnyomásával indítható mérések (így a mérő személy nem érhet a vizsgált készülékhez).
A védővezető-folytonossági ellenállásmérésnél például maga az alapműszer kiegészíthető olyan, rugós fejű tapintócsúcsos mérőfejjel, amelynek a készülékhez nyomása indítja a mérést.
4. ábra. Mérőtoronyba szerelt ipari számítógép modul TFT-kijelzővel
Manapság már természetes a számítógépes vezérelhetőség és méréskiértékelés megléte a készülékvizsgálók esetében is, hiszen nélküle elképzelhetetlen egy korszerű mérőrendszer. Ennek megfelelően ipari PC-modul (4. ábra) is beépíthető a mérőrendszerbe, akár kihúzható teljes billentyűzettel, vagy anélkül (például vonalkódos vezérléssel).
Mindezen eszközök azt a célt szolgálják, hogy a felhasználó igényeinek maradéktalan és biztonsági szempontból kifogástalan kielégítése biztosítható legyen. A teljességhez hozzátartozik, hogy mivel a vizsgálatok joghatással járó mérésnek számítanak, ezért ezen készülékvizsgálók mérőképességének kalibrálás általi folyamatos ellenőrzésével lehet biztosítani a megfelelő mérési eredmények helyességét.

A C+D Automatika Kft. honlapja

Tudomány / Alapkutatás

tudomany

CAD/CAM

cad

Járműelektronika

jarmuelektronika

Rendezvények / Kiállítások

Mostanában nincsenek események
Nincs megjeleníthető esemény