FőoldalGyártósorOkosúton az Ipar 4.0 felé
2016. szeptember 13., kedd ::

Okosúton az Ipar 4.0 felé

Ipar 4.0 – ez a fogalom már néhány éve sok vitát vált ki a gazdaság, politika, média és az egyre szélesebb nyilvánosság körében. Ennek üzenete: gazdaságunk átfogó változása várható, előttünk a negyedik ipari forradalom! Ahogy az az ilyen vitákban gyakran megesik, maga a fogalom némileg zavaros marad, nyüzsögnek a képzelt és valódi tanácsadók. Egyrészt nagy reményeket támasztanak, másrészt aggodalmak és félelmek is felmerülnek. Ezek a viták folytatódni fognak...

A piac a hajtóerő, a technológia (csak) a lehetőséget teremti meg

A piac, ügyfeleink ügyfelei, egyre egyedibb termékeket szeretnének. A sorozatnagyságok zsugorodnak, a termékek életciklusa lerövidül, és a gyártásnak rugalmasabbá kell válnia. Már évek óta világszerte ez a fejlődés fő iránya – ez egyre több iparágban beharangozza a klasszikus sorozatgyártás végét. Egyidejűleg új technológiák keletkeztek: hálózatba kötés, a dolgok internete (IoT), big data, újfajta robotika, mobil eszközök stb. Vezető gyártóként és ügyfeleink innovatív szállítójaként feladatunk, hogy az új technológiák lehetőségeit a kihívásokra adott válaszokhoz használjuk. Ügyfeleinknél a gyártás területén még nagyobb rugalmasságot, még jobb minőséget és további költségcsökkentést akarunk lehetővé tenni. Az új technológia nem öncélú. A technológia annyira tekinthető jónak, amennyire pozitív hatást gyakorol ügyfeleink folyamataira.

Mi már benne élünk: az Ipar 4.0 már nem a jövő

Ez a negyedik ipari forradalom – azonban ez a forradalom a vállalatok szintjén lépésenként nyer teret. Az ASM cég SMT Solutions csapata egyértelmű útitervet készített, azonosította az innovációs mozgatórugókat, és ügyfeleivel a Smart #1 SMT Factory koncepciót megvalósító projekteken dolgozik. Partnerhálózatunk segítségével folyamatosan új, további lehetőségeket ígérő technológiákat értékelünk ki. Megoldási modulokat fejlesztünk, további folyamatokat kötünk hálózatba, és optimalizálunk az elektronikai gyártás területén. Röviden: a jövő, a Smart SMT Factory megvalósítása cégüknél már most elkezdődhet. Valósággá tesszük az Ipar 4.0-t – az elektronikai gyártás terén, lépésenként és sikeresen.

Günter Lauber
CEO ASM Assembly Systems

A gépek alkalmazása és a gyártás fokozódó automatizálása rohamosan csökkentette a sorozatgyártás termelési költségeit, az utóbbi évtizedekben rendkívüli hatékonyságugrásokat lehetővé téve. Ez a fejlődés napjainkig tart. Az olyan koncepcionális kiegészítések, mint a szakosodás és a vállalatok közötti munkamegosztás, a lean manufacturing, a folyamat- és értékorientáció, valamint a korszerű, IT-támogatott kommunikáció alkalmazása tovább erősítették a költségre, a minőségre, a termékek sokszínűségére és az átfutási időkre gyakorolt kedvező hatást.

Ám a modern, globalizált piacok többet várnak el! A termékváltozatok száma gyarapodik, egyre egyedibbé válnak, ciklusaik radikálisan lerövidülnek. Ennek következtében drámaian csökkennek a sorozatnagyságok, és egyre gyakoribb a termékváltás. Emellett a globalizált piacok szélsőségesen változékonyak. A felkapott termékeket a piaci bevezetést követően azonnal – és részben már jóval előtte –, világszerte és óriási mennyiségekben igénylik. Más termékeket gyorsan leváltanak. A gyártók partnert választanak a termelés kiszervezésére – majd hamar áthelyezik a termelést a világ más részébe, ha egy másik szolgáltató újabb előnyöket tud kínálni. A regionális politikai és gazdasági válságok az egész világon befolyással vannak a piacokra és a keresletre.

Ennek következménye: a gyártásnak rugalmasabbnak kell lennie, rendkívül gyorsan kell reagálnia a termékváltásra, és a keresletnek megfelelően skálázhatónak kell lennie. Ez az SMT-gyártás területén azt jelenti, hogy a sorozatgyártás korszakából származó klasszikus termelési koncepciókkal és merev sorszerkezetekkel, valamint a rugalmatlan tervezési és irányítási hierarchiákkal ezek a kihívások már nem legyőzhetők. A piac az új koncepciók irányába szorít: Ipar 4.0.

Az új technológiák egyidejűleg új lehetőségeket is nyitnak a folyamatoptimalizálásban: modern szoftverek, vezeték nélküli kommunikáció, szélessávú hálózatok, szabványosított protokollok, közösségi média, 3D-megjelenítés, mobileszközök, a dolgok internete (IoT), a memória- és processzorkapacitások robbanásszerű megsokszorozódása, virtualizáció, in memory computing, big data – ezekből az építőkövekből az éle-tünket és a munkánkat radikálisan megváltoztató dolgok származnak.

A Smart SMT Factory lényeges összetevői a következők lesznek: teljesen hálózatba kötött, nagy mértékben automatizált anyaglogisztika és gyártás, valósidejű monitorozás, szimulációk, önmagukat irányító gépek és folyamatok és teljesen új HMI (human machine interface) koncepciók. Az ASM mérnökei e terüIetek mindegyikén már konkrét ügyfélprojekteken dolgoznak a hálózatba szervezett, rendkívül rugalmas és gyors SMT-gyártás lépésenkénti megvalósításán.

A Smart SMT Factory piramisa

16 5 asm 01

Aki a jövőben nagy rugalmassággal akar gyártani, a változásokra gyorsan kíván reagálni és emellett mindig optimális költséggel szeretne termelni, annak minden szinten rendkívül kifinomult folyamatvezérlésre van szüksége: az egyes gépeken, a gyártósoron, a gyárban és a vállalatok feletti szinten, a teljes értékteremtési láncban, az ügyfélrendeléstől egészen az ügyfél kiszolgálásáig.

Mivel extrém gyorsan kell elemezni, dönteni és komplex vezérlés szükséges, a folyamatirányítás egy részét IT-támogatással, vagy akár önműködően a gépek és rendszerek végzik. A „buta”, elszigetelt és rugalmatlan, sok segítséget igénylő gépektől lépésenként eljutunk a hálózatba szervezett, önálló folyamatoptimalizálásra és tanulásra képes rendszerekből felépülő Smart Factory koncepciójáig.

A Smart SMT Factory moduláris felépítésű

Központi eleme, hogy a Smart SMT Factory eléréséhez vezető út nem járható be felülről lefelé irányuló megközelítéssel. Maga a Smart SMT Factory is modulárisan épül fel, és az egyes modulok hálózatba szervezésével jön létre.

Az első lépés a messzemenő automatizálás, amelynek során lehetővé teszik a gépek közötti (M2M, machine to machine) kommunikációt és az egyes folyamatlépések zárt szabályozókörös önoptimalizálását.

Erre példa a nyomtató és az SPI összekapcsolása: az SPI elemzési adatai visszakerülnek a nyomtatóra, módosítják a nyomtatási paramétereket, és a nyomtatási folyamat így önműködően optimalizálja magát.

Random setup: a pontos szerelési pozíciókat megadó, merev szerelési koncepciók követése helyett az alkatrész-adagolókat és az alkatrészeket teljesen szabadon kiválaszthatóan, a gépnél szerelik. A gép felismeri a szerelést, és a beültetést megfelelően átállítja.

A következő lépcső a szakértői rendszer. Ezek a rendszerek óriási adatmennyiségeket elemeznek ki, és „megtanulják” optimalizálni az aktuális folyamatokat. Fontos: az ilyen szakértői rendszereket nem szabad összetéveszteni a klasszikus tervező- és irányítórendszerekkel! A klasszikus rendszerek fixen beprogramozott paraméterekre alapulnak, és (egészen a kezelő által elvégzett paraméter-módosításig) mindig azonos módon reagálnak, míg a szakértői rendszerek önállóan „tanulnak”, minden ciklussal pontosabbá válnak.

Egy példa: a klasszikus árugazdálkodás előprogramozott küszöbértékek alapján tud készletfigyelmeztetést vagy utánrendelést kiadni. A szakértői rendszer a rendeléshez a múltbeli tapasztalatok és az aktuális felhasználási adatok alapján elemez, figyelembe véve pl. a keresletre vonatkozó külső adatokat, és a küszöbértékeket önállóan optimalizálja. Minél több adat áll a rendszer rendelkezésére, az annál pontosabbá válik. Így rendkívül összetett és dinamikus folyamatok is irányíthatók.

Egy példa: az ASM éppen egy forrasztópaszta-nyomtatási szakértői rendszert fejleszt. A rendszer rendelkezik más nyomtatott áramköri kártyák korábbi adataival, kombinálja azokat az aktuális kártya CAD- és alkatrészadataival, és így állítja be az új termék nyomtatási paramétereit. A rendszer egyidejűleg megkapja az SPI elemzési adatait arról, hogy a nyomtatási paraméterek hogyan hatnak a folyamatra és a minőségre – és célzottan korrigál. Ez a szakértői rendszer néhány nyomtatási ciklus alatt optimális nyomtatási eredményt ér el az új terméknél.

A fejlesztés végén kiber-fizikai rendszereket hoznak létre. A gépek és berendezések dinamikusan reagálnak a környezetükre (például az érzékelők adatai és a folyamatadatok alapján), és autonóm döntéseket hoznak (beállításokat optimalizálnak, anyagutánpótlást, megelőző karbantartást stb. kérnek). A kiber-fizikai rendszerek összegzéséből jön létre a Smart SMT Factory.

Az ilyen rendszerek fejlesztése már ma is sok területen lehetséges – a szoftverek, az érzékelők, a processzorteljesítmény és az automatizálás kellően fejlettek. Mindenesetre: napjaink gyártásában hiányzik az infrastruktúra kellő mértékű hálózatba szervezése. Az ASM mérnökei épp ehhez fogtak hozzá.

Az ASM útiterve

Az ASM SMT Solutions csapata feladatának tekinti, hogy világszerte támogassa az elektronikai gyártókat a Smart SMT Factory megvalósításában. Ehhez világos útiterv áll rendelkezésre, amelynek első lépései már konkrét fejlesztési projektekben valósulnak meg az ügyfeleknél. A megvalósítás során kombinálják az új technológiákat a sokéves SMT-gyártási tapasztalatunkkal, és minden modult növekvő mértékben hálózatba kötnek.

A folyamat- és adatintegráció az Ipar 4.0 alapja. Az első lépésben az ASM nyilvánosságra hozza hardver- és szoftvermegoldásai-nak interfészeit (Open Interfaces), és hálózatba köti a DEK és SIPLACE megoldásokat. Az ASM az ügyfelekkel, ipari partnerekkel és nemzetközi szervezetekkel közösen dolgozik a protokollok és interfészek szabványosításán. A cél az, hogy a különböző gyártók gépei és szoftverei a teljes folyamatláncban képesek legyenek az adatcserére. Ha ezek a szabványok létrejönnek és elterjednek, akkor a sorok konfigurációi rugalmasan módosíthatóvá válnak – a hardverek, szoftverek és folyamatok problémamentesen hálózatba szervezhetők lesznek, az ügyfeleknél jelentkező rendszerintegrációs ráfordítás pedig minimálisra csökken.

Az ASM útiterve négy nagy innovációs mozgatórugót ölel fel

Innovációs mozgatórugók: az ASM útiterve világos prioritásokat szab meg

Ezekből az innovációs mozgatórugókból konkrét fejlesztési projektek erednek, amelyek segítenek a Smart SMT Factory létrejöttéhez vezető út fő kihívásainak legyőzésében.

Korszerű termelési képesség

A SIPLACE és DEK továbbra is kategóriájuk legjobb platformjait fogják fejleszteni és kínálni, amelyek függetlenül attól, hogy az elektronikai gyártók mennyire felkészültek az Ipar 4.0 tekintetében, mindig ipar-ági mércét állítanak fel a sebesség, pontosság, rugalmasság és skálázhatóság vonatkozásában.

Szerelés és tesztelés automatizálása

A gépek közötti (M2M) kommunikáció és a zárt szabályozóhurkok, az önmagukat optimalizáló gépek és a szakértői rendszerek, szimulációk és új technológiák, mint az adatszemüveg és a kiterjesztett valóság, alkalmazása a kézi munka gyakoriságát, ráfordítását és időtartamát jelentősen csökkenti. Az egyszerű kézi munkavégzés terjedelme a gyártósoroknál a jövőben egyértelműen tovább csökken. Ezzel egy-idejűleg e technológiák átfogó alkalmazásával új tevékenységi kör fejlődik ki és terjed el az SMT-gyártás területén: a smart operatoré.

Gyártási folyamatok integrációja

A nyílt interfészekkel, az interfészek szabványosításával és nyilvánosságra hozásával az ASM aktívan elősegíti az SMT-gyártás vízszintes és függőleges integrációját. Ez a valósidejű monitorozás alapja, és a folyamat-ellenőrzés új dimenziója – ami egészen az SMT-gyártás összes folyamatláncának optimális szinkronizálásáig terjed. Nem csupán az automatizált folyamatokból gyűjtenek adatokat, hanem a támogató munkafolyamatok, mint az anyagellátás, karbantartás, új termékek bevezetése vagy az átszerelés, is tökéletesen koordináltak.

Anyaglogisztika

Az anyagok szűk keresztmetszete a gyártósori leállások és termelékenységromlások fő okának számít. A jövő gyors, nagy rugalmasságú SMT-gyártása rendkívül nagy teljesítményű, tökéletesen szinkronizált anyaglogisztikát igényel.

A Smart SMT Factory lehetőségei a jövőben csak akkor használhatók ki valóban jól, ha az anyaglogisztikai lehetőségek is párhuzamosan bővülnek. A SIPLACE Material Manager formájában az ASM egyedülálló megoldást mutatott be az SMT-specifikus anyaggazdálkodásra. Az ASM ezt a megoldást a Smart SMT Factory számára komplett, integrált anyaglogisztikai platformmá fejleszti tovább.

Példa megoldásokra: már ma, vagy a közeli jövőben rendelkezésre áll

16 5 asm 03

Innovatív gépek

A jövőben is a teljesítőképes gépek jelentik a kiváló minőségű termékek hatékony gyártásának alapját. E téren a SIPLACE és a DEK a technológia éllovasaiként évek óta viszik a prímet, és ügyfeleknek világszerte mindenkor a legkorszerűbb, kategóriaelső platformot kínálják. Az ASM mérnökei célzottan ezeknek a fejlett termelési képességeknek a fejlesztését segítik. A középpontban a teljesítmény további fokozása áll, a rugalmasság egy­idejű növelésével.

Az utóbbi évek sok újítása már arra szolgál, hogy a gépeket, gyártósorokat és szoftvereket az ipar 4.0-kompatibilis folyamatok irányába fejlesszék. Erre példa a

 • SIPLACE MultiStar beültetőfej
  A SIPLACE MultiStar a világ első beültetőfejeként három beültetési móddal rendelkezik: Collect&Place, Pick&Place és Mixed üzemmód. A szoftver a beültetési módot a követelményektől függően automatikusan kapcsolja át. A többi gyártónál szükséges fejcsere és a gyártósor átkonfigurálása elmarad. Ez fontos lépés az 1 darabos sorozatnagyság és a nagy rugalmasságú gyártási folyamatok irányába.
 • Intelligens SIPLACE X-Feeder
  A SIPLACE X-Feeder adagolóknál az adatok és az áram átvitele vezeték nélküli, a berendezések üzem közben fel- és leszerelhetők. Egyidejűleg támogatják a nagy rugalmasságú szerelési koncepciókat (random setup, az adagolók szabadon választható elhelyezését), és LED-es fényjelzéseikkel segítik a dolgozót (user guidance) a szerelésben.
 • SIPLACE Virtual Product Build
  A kis sorozatnagyságok megkövetelik, hogy „elsőre sikerüljön”. A SIPLACE Virtual Product Build segítségével az elektronikai gyártók a beültetési folyamatokat precízen szimulálhatják és optimalizálhatják, mielőtt az első termék a gyártósorra kerülne. A szoftveres varázslók felismerik a beültetési folyamatok problémáit – pl. a beültetési sorrend, távolságok stb. tekintetében –, és segítenek az optimalizálásban.
 • Cserélhető portálok és skálázható SIPLACE SX beültetőautomaták
  Az egyedülálló SIPLACE cserélhető portál elsőként teszi lehetővé az elektronikai gyártó számára a beültetési teljesítmény gyors átvitelét a különböző SMT-gyártósorok között és a gyártási kapacitások keresletnek megfelelő skálázását.
 • SIPLACE Smart Pin Support
  Az áramköri lap alátámasztása a beültetési folyamat elvárt minőségének szavatolásához a komplex moduloknál elengedhetetlen. A SIPLACE Smart Pin Support az áramköri lap alátámasztását a beültetési program részévé teszi, és automatikusan, valamint hibamentesen helyezi el a támasztócsapokat. Csökken a kézi ráfordítás, nő a rugalmasság és kevesebb a hiba.
 • DEK ProFlow ATx
  A zárt DEK ProFlow ATx nyomtatófej fokozza a folyamatbiztonságot, javítja a nyomtatási eredményeket, és csökkenti a nyomtatási folyamat kézi munkalépéseinek számát.
 • DEK ProActiv
  A DEK ProActiv technológia esetében a lehúzókést egy elektronika kontrollált rezgésbe hozza. Ezáltal kitolhatók a sablonnyomtatás, valamint az alkatrészek és a „pad” méretcsökkentésének eddigi fizikai korlátai.

Nyílt interfészek / vízszintes és függőleges integráció

Az aktuális SMT-gyártás eddig csak rendkívül korlátozottan volt integrálva, ill. hálózatba kötve. Ez azzal kezdődik, hogy egy SMT-gyártósor egyes gépei a gyártó saját (proprietary), nyilvánosságra nem hozott formátumában szállítják az adatokat. Ezáltal a gyártók az elektronikai gyártóra (ügyfélre) terhelik a gyártósor integrációjának ráfordítását. Az egész gyártósorra kiterjedő vagy a gyártáson átnyúló monitorozás csak rendkívül nagy ráfordítással és valós idejű funkciók nélkül valósítható meg. A legtöbb elektronikai gyártó visszariad a szükséges ráfordítástól.

Az ASM nyílttá teszi interfészeit (pl. SIPLACE Operations Information Broker), és aktívan dolgozik az adatformátumok egységesítésén, ill. szabványosításán. A cél az, hogy a különböző gyártók gépeinek vízszintes integrációja nagy ráfordítás nélkül elvégezhető legyen, és ezáltal az egész sorra kiterjedően adatokat nyerjenek a gyártási folyamatról. A SIPLACE Line Monitoring olyan rugalmasan konfigurálható monitoringmegoldást kínál, amely a soron vagy webalapú hálózattal távoli munkahelyek között minden lényeges információt közöl a sor állapotáról, a megbízás előrehaladtáról és a központi teljesítménymutatókról. A gyártósori adatok elmentése és elemzése állandó optimalizálást tesz lehetővé.

A DEK és a SIPLACE konkrétan dolgozik a folyamatintegráción a nyomtatás, SPI és beültetés terén. A cél: több gépre kiterjedő, zárt szabályozóhurkok létrehozása és a szakértői rendszerekkel való összekapcsolás, önoptimalizáló nyomtatási és beültetési folyamatok létrehozására az új termékek bevezetéséhez és a sorozatgyártáshoz.

A második munkaterület a függőleges integráció, tehát az SMT-gyártósorok (a gyártási területek) az üzemi szint és a fölérendelt IT-rendszerek – például ERP vagy gyártástervező és vezérlőrendszerek (PPS) adatkapcsolata. Az ASM a SIPLACE Material Manager formájában e téren már rendelkezik egy platformmal, amelyet tovább bővítenek. A jövőben az anyagáramlás mellett az SMT-gyártás szempontjából lényeges folyamatokat is koordinálják és a fölérendelt rendszerek számára mindenkor áttekinthetővé teszik.

Az egész gyártásra kiterjedően szinkronizált anyagirányítási folyamatok

A SIPLACE Material Managerrel már ma is minden anyagvonatkozású folyamat hálózatba szervezhető a gyártási szinten. Minden egyes alkatrésztekercs életciklusa áttekinthető az árubeérkezéstől a raktáron és az előszerelő területen át egészen a gyártásig. Emellett megteremti az adatkapcsolatot az ERP rendszerhez. Így lehetővé válik, hogy nemcsak az alkatrészkészletek legyenek lényegesen áttekinthetőbbek, pontosan és hatékonyabban kezelhetők, hanem ezen túlmenően irányítható és optimalizálható legyen az elektronikai gyártás anyagáramlása és minden, az anyagokhoz kapcsolódó folyamata is. A különböző egymás melletti rendszereket egy integrált rendszer váltja le.

Néhány funkció: készletnyilvántartás göngyölegszinten, külső automata raktár és anyagtovábbító vezérlése, papírmentes kommunikáció, útoptimalizált komissiózólista, az anyagfelhasználás átvétele a gép interfészén át, a szerelési területek és a gyártósorok anyagellátásának optimalizálása, átszerelési folyamatok igazolása, nedvességre érzékeny alkatrészek kezelése, töltöttségi szint ellenőrzése, a leltározás elmaradása stb. Az eredmény: a gyártás anyagáramlása áttekinthetőbb és lényegesen gyorsabb, a kézi munkavégzés csökken, és hibaforrásokat küszöbölnek ki – ezek elengedhetetlen előfeltételei a nagy rugalmasságú gyártásnak, a Smart SMT Factory koncepciónak. A SIPLACE Material Manager ezáltal integrált megoldásként egy sor elszigetelt szoftverrendszert kivált a gyártás területén, és egyszerűsíti az IT-rendszerkörnyezetet a gyártónál.

A SIPLACE Material Manager sok komponense már tipikus ipar 4.0 funkciókat integrál:

 • hálózatba kötés és valós idejű kommunikáció a teljes gyártásban, mobil végkészülékek alkalmazása,
 • a SIPLACE beültetőautomaták és a raktárrendszerek, mint a SIPLACE Material Tower, autonóm módon kezdeményezik az anyagigénylést a fő alkatrészraktárból,
 • felhasználótámogatás: nemcsak az automatikus folyamatokat szinkronizálják, hanem a raktár, az átszerelés és a gyártósor területén dolgozók is automatikusan és a szükséges időbeli előrefutással kapják meg a tökéletesen működtetett anyaggazdálkodásban betöltött feladatuk ellátásához szükséges információkat. A rendszer minden munkahelyhez különböző munkafolyamat-orientált felületeket és funkciókat bocsát rendelkezésre.

Kiterjesztett valóság: a smart operator jobban rálát az adatokra és berendezésekre

A gyártás hálózatba kötésével rendkívüli adatmennyiséget kell feldolgozni és a munkatársaknak sok információt befogadni. Ennek a feladatnak a teljesítéséhez új, intuitív és munkafolyamat-orientált navigációs technológiák kerülnek a szoftverbe (pl. a terjedő beszédvezérléssel), de új végkészülékek is készülnek.

Az ASM jelenleg partnereivel adatszemüvegek, head-up display és más hordozható végkészülékek alkalmazásának megoldásain dolgozik. Ennek során az adatokat, a virtuális megjelenítést és a valóságot egymásra rétegzik (kiterjesztett valóság).

Amikor a smart operátor tekintetét a gyártósorra és a gyártásra irányítja, a valós képre vetítve automatikusan megjelennek előtte a lényeges információk.

Példa: az adagolóra tekintve megjelenik annak töltöttségi szintje. Ha szemét a gép beültetőterületére fordítja, megjelenik a megbízás előrehaladta stb. A karbantartási területen például a beültetőfej karbantartásának minden munkafolyamata pontosan vizualizálható – és a technikus mindkét keze továbbra is szabad marad. A figyelmeztető jelzések vagy kezelőigénylések szintén automatizáltan jelennek meg.

Virtualizáció és „sandbox” szimuláció: a döntések minden következménye előre ismert

16 5 asm 04

A döntéshozónak tisztában kell lennie a következményekkel. Az összetett értékteremtési láncolatokban a gyors reagálás IT-támogatás nélkül már nem lehetséges. Milyen hatással van egy rendelés közbeiktatása a többi rendelésre, a készletekre, a hatékonyságmutatókra, a költségekre, a bevételre? A Smart SMT Factory precíz szimulációt vár el.

Az ASM megteremti ennek alapjait azzal, hogy minden korábbi és aktuális gyártási adatot, folyamatot és adatrelációt a big-data elemzések rendelkezésére bocsát. A gépek és az SMT-gyártósorok lehetőségeit adatmodellként eltárolják. Ennek alapját a SIPLACE optimalizáló- és tervezőalgoritmusaival már lefektették, és folyamatosan bővítik. A SIPLACE beültetőautomaták beültetési teljesítménye és átfutási idői már most is nagyon pontosan kalkulálhatóak. Ahogy terjed a gyártósor és a folyamat további komponenseinek hálózatba kötése, így vonják be azokat lépésenként ebbe a szimulációba.

Az elképzelés a „Facility as a Software” létrehozása, a gyártás teljes virtuális leképzése, amivel a gyártás „programozható” és valóságot megközelítően szimulálható lesz. A szakértői rendszerek a lehetőségeket másodpercek alatt végigjátsszák, és bemutatják az eredményeket és megoldási lehetőségeket. A szimuláció eredménye egy kattintással vagy automatizáltan átvehető a gyártástervezésbe és ezáltal átültethető a valóságba.

A folyamatirányítás új dimenziója

A hálózatba kötés, az adatintegráció, a szakértői rendszer és a szimuláció az áttekinthetőség teljesen új szintjét teszik elérhetővé. Az előzmények, az állapot és a megalapozott szimulációk adatai valós időben rendelkezésre állnak a döntési alternatívákhoz – mindenütt, mindenkor, hiánytalanul és a teljes gyártással szinkronban. Ez a valós idejű folyamatirányítás lehetővé teszi, hogy a változásokra gyorsan és biztonságosan reagáljanak – legyen szó akár folyamatzavarról, a berendezések módosításáról, a rendelések ingadozásáról vagy új termékekről.

Smart X – kiberfizikai rendszerek az SMT-gyártás számára

A termelőrendszerek a követelményektől függően a folyamatirányítási adatok alapján önálló döntéseket hozhatnak. Az ASM úgy fejleszti tovább a rendszereit, hogy azok fogadják a hálózat adatait és autonóm döntésekhez tudják használni. A gépek egyidejűleg részletes folyamatadatokat adnak át a hálózatnak, és tesznek ezáltal más rendszerek számára elérhetővé.

Optimális esetben az emberi segédlettel és az önállóan meghozott döntések elegye jön létre. Az anyag-utánrendelésekről, a kihozatalt és a minőséget javító kisebb folyamatoptimalizálásokról, a termékek sorok és berendezések közötti elosztásáról, a karbantartási időközökről és hasonlókról a Smart Factory kiberfizikai rendszerei teljesen autonóm módon, önállóan operatív döntéseket hozhatnak. Az olyan vállalati döntéseket, mint a termelés bővítése, új megbízások elfogadása vagy az olyan operatív döntéseket, amelyeknél a szimuláció nem tud meghatározni kompromisszumot és ezáltal egyértelmű optimumot, továbbra is a smart operátorok szakmai részlegei hozzák meg.

A gépek által önállóan és az emberi segítséggel meghozott döntések közötti határ képlékeny lesz – az ASM fejlesztői ezt is figyelembe veszik.

Az ASM az elektronikai gyártók partnere – világos stratégiai feladatmeghatározással

Az elektronikai gyártás világszerte tovább diverzifikálódik – alkalmazások, technológiák és fejlettség szerint. Az ASM feladata a gyártóberendezések vezető gyártójaként és ügyfelei partnereként az lesz, hogy minden ügyfelének az adott követelmények szerinti, optimális megoldást nyújtsa.

Az ASM erre hardver- és szoftverfejlesztési erőforrásaival és az SMT-folyamatok ismeretével, az ügyfeleivel fennálló partneri viszonyával világszerte kiválóan felkészült.

Az ASM továbbra is kategóriaelső SMT-gyártó berendezéseket fog fejleszteni, kínálni, kiemelkedő szervizt biztosítva.

Az ASM az interfészek egyszerűsítésével és az SMT-gyártás szakértői rendszereinek fejlesztésével aktívan elősegíti a Smart SMT Factory fejlesztését, a rendszerek vízszintes és függőleges integrációját. Ezek a rugalmas rendszerek hatékony, csekély karbantartás-igényű gyártást tesznek lehetővé – függetlenül az egyes gyártóhelyek automatizáltságától vagy ipar 4.0-ra érettségétől.

A fejlesztés végén a következő években olyan kiberfizikai SMT-gyártó rendszerek készülnek, amelyek az elektronikai gyártók és a smart operátorok teljesítőképes hálózati struktúrájába illesztve a folyamatirányítás teljesen új dimenzióját nyitják meg, és megalapozzák az elektronikai gyártás 4.0-s verzióját, rendkívülit nyújtva a hatékonyság, a kihozatal, a minőség és az alacsony üzemi költségszint tekintetében.

Az ASM Assembly Systems honlapja

Tudomány / Alapkutatás

tudomany

CAD/CAM

cad

Járműelektronika

jarmuelektronika

Rendezvények / Kiállítások

Mostanában nincsenek események
Nincs megjeleníthető esemény